Hoe helpt Duurzaam Gebouwd het Actieplan Wonen?

Duurzaam Gebouwd ondersteunt provincie Gelderland met haar missie door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, actief te communiceren over samenwerkingen in de provincie en de onderlinge kennisdeling te stimuleren. We zetten onder andere evenementen, magazines, videos, social media en andere media in om aandacht rondom de opgave te genereren en langdurig vast te houden, door middel van onze drie pijlers: communiceren, verbinden en activeren.

Onze achterban bestaat uit 450 partners en experts met diverse specialismen, waarmee we ruim 40.000 professionals binnen bouw, vastgoed en infra bereiken. Gedeputeerde Kerris ontmoet deze versnellers tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 en activeert ze om tot nieuwe samenwerkingen te komen. Deze mijlpaal vormt het enthousiaste startschot voor het Actieplan Wonen, waarin de vraag- en aanbodzijde kennismaken met de ambities van de provincie Gelderland.

Expedities

De expeditie is een vehikel om voor een langere periode gestructureerd met betrokken spelers in gesprek te gaan én in actie te komen om een circulaire, energieneutrale omgeving te realiseren. Duurzaam Gebouwd creëerde de expeditie om complexe verduurzamingsopgaves in te vullen met en vóór ambitieuze opdrachtgevers, zoals de gemeente Hattem.

Events: Duurzaam Gebouwd Congres

In 2020 organiseerden we in samenwerking met provincie Drenthe het Duurzaam Gebouwd Congres 2020. We bogen ons samen met 500 professionals over het bereiken van de personen achter de voordeur, om verduurzaming fors te versnellen.

Uitgebreide communicatie

Om de buitenwereld te informeren en te enthousiasmeren, communiceren we uitgebreid over de mijlpalen die behaald worden in het Actieplan Wonen. Voor Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerden we een congres over MVI en maakten we een digitaal magazine om de kennis breed uit te meten.