Het woningtekort oplossen en de verduurzamingsopgave invullen

Het Actieplan Wonen heeft als doel om het woningtekort in te vullen door het vergroten van de productiecapaciteit van de woningbouw en het invullen van de omvangrijke renovatieopgave. Hiervoor zijn samenwerkingen met alle bouwpartners in de keten essentieel. Door werken, leren en innoveren met elkaar te integreren, gaan we sneller, duurzamer en meer betaalbaar bouwen.

De resultaten:

⦁ Meer impact maken door innovatie(adoptie); ⦁ Zij-instroom maximaliseren (reskilling); ⦁ Ontwikkeling van vakmensen (upskilling)

In de kaders van het Actieplan Wonen wordt ingezet op een aantal pijlers, waaronder het adviseren van gemeenten, conceptueel en industrieel bouwen en het delen van kennis vanuit instituten en bouwacademies.

De uitdaging schuilt in het bij elkaar brengen van de vraag- en aanbodzijde van de markt, vaak gefragmenteerd en nauwelijks met elkaar in contact en het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden om versneld de bouwopgave in te vullen.