Actieplan wonen samen succesvol maken

Hans Jacobs, Sharebouw & Techniek heeft contact gezocht met integraal kennisplatform Duurzaam Gebouwd, om gezamenlijk invulling te geven aan het vraaggestuurde programma Actieplan Wonen. Recentelijk is fase 1 van Sharebouw Gelderland door de provincie goedgekeurd en wordt er gestart met een 'roadshow' door de 5 regio's (ecosystemen- woningbouwverenigingen, gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven) in Gelderland.

Voor u ligt een concreet versnellingsplan om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, om met alle stakeholders invulling te geven aan het initiatief Sharebouw Gelderland en de doelstellingen van het Actieplan Wonen in te vullen en te overtreffen.

NIELS GEENEN

Marketing- en Communicatiespecialist

JODY ANDERNACH

Platform Manager

MARVIN VAN KEMPEN

Hoofdredacteur