Innovatieve en efficiënte prefab vloer voor industriële woningbouw

Een nieuwe prefab vloer met geïntegreerde technische installaties kan een hulpmiddel zijn om het woningtekort sneller op te pakken. Deze betonnen vloer is ontwikkeld voor het snel realiseren van geïndustrialiseerde nieuwbouwwoningen.

Het gaat om de VBI Integraalvloer, met een geïntegreerd trapgat en vooraf aangebrachte technische installaties, die aan de plafond- en bovenzijde direct klaar is voor een versnelde afbouw. Hierdoor worden de bouw- en coördinatietijd en de bouwkosten aanzienlijk gereduceerd.

Ontwikkel- en bouwbedrijf KlokGroep uit Nijmegen heeft de VBI Integraalvloer voor het eerst toegepast bij een viertal grondgebonden woningen in Arnhem. Deze sociale woningen zijn ontwikkeld vanuit het eigen woonconcept van KlokGroep voor betaalbare, duurzame woningen. Volgens Arjen Graven, projectmanager bij KlokGroep, draagt de prefab vloer van VBI bij aan plannen om het schrijnende woningtekort in Nederland aan te pakken via industrialisatie van het bouwproces.

Tekort

De Nederlandse woningbouw staat onder druk. Te hoge bouwkosten, een te krap aanbod van beschikbare en betaalbare woningen en een structureel tekort aan werknemers op de bouw zet het verdienmodel van de bouwsector en hun klanten onder druk. Naast een tekort aan bouwlocaties speelt betaalbaarheid van duurzame, kwalitatief goede woningen hierin een cruciale rol. Sinds 2014 zijn de kosten van het bouwen met 50% gestegen, een gemiddelde van 7% à 8% per jaar. Om meer betaalbare woningen te kunnen bouwen, zal nieuwbouw 20% goedkoper moeten worden (bron: Het Financieele Dagblad, 2020).

Om dit te kunnen realiseren is industrialisatie van de woningbouw onvermijdelijk. De bouwsector komt erachter dat zij zich substantieel moet toeleggen op een gedigitaliseerde en geautomatiseerde maakindustrie om sneller en goedkoper woningen te bouwen. “Het tekort aan woningen is makkelijk op te lossen als de bouwsector zich meer focust op verregaande industrialisatie van het bouwproces”, stelt Graven. “De VBI Integraalvloer is hiervan een mooi voorbeeld.”

Kant-en-klaar

De VBI Integraalvloer is een compleet prefab-element dat diverse technische componenten bevat, zoals de W- en E-installaties en kant-en-klare vloerafwerking, die in de fabriek al zijn toegepast. Deze onderdelen hoeven dus niet meer op een traditionele manier op de bouwplaats aangebracht te worden en dat levert een forse tijdswinst op. Graven: “De vloervelden in Arnhem hebben we voor de eerste en tweede verdieping gemiddeld in een half uur per vloerveld gemonteerd. De realisatie van een volledig casco heeft een gemiddeld tempo van een woning per dag, waarin onder meer het leidingwerk, de afwerkingen en de binnenwanden in het casco gereed zijn.”

Graven vindt het een voordeel dat met dit prefab-element een voorspelbaar bouwproces gegenereerd kan worden, met minimale toleranties en voorspelbaar in tijd en kwaliteit. Het plug & play vloerconcept wordt in de fabriek van VBI onder geconditioneerde omstandigheden in elkaar gezet. “Kwaliteitscontroles kunnen hierdoor beter of zelfs geautomatiseerd worden uitgevoerd”, zegt Graven.

Drieduizend

De grondgebonden nieuwbouwwoningen in Arnhem zijn ontwikkeld met het woningconcept BaseHome van KlokGroep. Graven: “Dit woningconcept is bedoeld om betaalbare, duurzame woningen te bouwen. Inmiddels hebben we met dit concept al ruim drieduizend woningen gerealiseerd voor corporaties, beleggers en particulieren.” KlokGroep werkt al ruim vijftien jaar samen met vaste bouwpartners, zoals VBI. Graven: “Bij een gezamenlijke aanpak heb je een gezamenlijke focus. Iedere bouwpartij besteedt veel energie en tijd aan innovatieve technische toepassingen om het bouwproces voortdurend te kunnen optimaliseren.”

Arjen Graven (KlokGroep): “De vloer is volledig afgewerkt en voorbereid voor afbouw, wat absoluut innovatief te noemen is.”

KlokGroep is ook een van de bouwpartijen die betrokken was bij de ontwikkeling van de VBI Integraalvloer. Het innovatieve aan deze vloer vindt Graven vooral de integratie van installaties in één vloer. “Daarnaast is de vloer volledig afgewerkt en voorbereid voor afbouw, wat absoluut innovatief te noemen is”, voegt Graven toe.

Lichtgewicht

Dennis Duffels, marketingmanager van VBI, legt uit dat de VBI Integraalvloer een vrijdragende, gewapende systeemvloer. Duffels: “Ideaal voor de aannemer is dat de vloer een woonklaar product is, dat op de bouwplaats niet afgewerkt hoeft te worden. Het betreft een lichtgewicht vloerelement, dat een derde lichter is en sneller is te installeren dan een vloer die volledig met beton wordt vervaardigd. Zware kranen zijn niet meer nodig op de bouwplaats om deze vloer in het casco te kunnen zetten.”

Installeren op de bouw is ook niet meer nodig. De afgewerkte en perfect vlakke vloer is aan de boven- en onderkant in feite al klaar voor de vloer en plafondbedekking.

Duffels: “Dat levert de aannemer optimaal montagegemak op. De aannemer legt de complete vloer met alles erop en eraan in één keer in het werk.”

Slimme coalitie

Architect Thijs Asselbergs, tevens hoogleraar Architectural Engineering aan de TU Delft, ziet geprefabriceerde bouwsystemen met slimme componenten als de enige oplossing voor snelle en betaalbare woningbouw. “Als architect ben ik bang dat we binnenkort weer opgescheept zitten met fantasieloze VINEX-locaties als enige, mogelijke antwoord op het acute woningtekort. Woningen moeten ook flexibel kunnen zijn om aan een diverse en veranderde marktvraag te voldoen en componenten moeten intelligent in en uit elkaar gehaald kunnen worden.” “Het is de taak van de architect”, vervolgt Asselbergs, “om te onderzoeken hoe het ontwerp en uitvoering van bouwprojecten, nieuw- en verbouw, gekoppeld kunnen worden aan een geïndustrialiseerde en geautomatiseerde productiewijze die integraal kan worden doorgewerkt.”

Dennis Duffels (VBI): “Zware kranen zijn niet meer nodig op de bouwplaats om deze vloer in het casco te kunnen zetten.”

Vanuit dat perspectief kan een ontwerper aan de slag om prefab-elementen, zoals de VBI Integraalvloer, in zijn ontwerp te implementeren. Asselbergs tot slot: “Binnen de bouwsector zou een smart coalition moeten ontstaan van innovatieve, welwillende bouwpartijen, gestimuleerd door de overheid, om nieuwe industriële ontwikkelingen aan elkaar te rijgen voor een duurzaam en divers woningaanbod. Technische oplossingen voor de fabrieksmatige aanpak van het woningtekort zijn er immers volop”.