Visie op 2050: ‘Gebouwen produceren zelf water’

Wat hebben we ons dertig jaar geleden toch een zorgen gemaakt. De aanstormende ellende van klimaatverandering denderde over ons heen. Verdroging, wateroverlast, hittestress en onleefbare steden: het was bijna niet te bevatten. De natuur greep om zich heen en in 2021 kregen we in Limburg te maken met een overstromingsramp, die in ons geheugen gegrift staat.

Tekst: Johan Bel

Hoe anders is het nu in 2050. We hebben geleerd om de principes van de natuur weer te integreren in onze steden. Niet langer doen we alsof mensen buiten de natuur leven en we de aarde oneindig kunnen exploiteren, maar beseffen we dat we daar integraal onderdeel van uitmaken.

Onze steden zijn natuurlijk blauwgroen. En onze gebouwen? Die zijn volledig zelfvoorzienend en voegen waarde toe aan hun omgeving. Ze produceren energie, zijn gezond om in te leven en in te werken en zijn volledig circulair gebouwd en demontabel.

Opvangen en zuiveren

En natuurlijk produceren gebouwen zelf water. Bij ieder gebouw wordt regenwater opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Moderne, compacte en betaalbare zuiveringstechniek maakt dat eenvoudig mogelijk. Aanvoer van drinkwater van buiten de stad is uit den boze, drinkwaterbedrijven leveren helemaal niets meer, ze voeren alleen nog waterkwaliteitscontroles uit.

Afvalwater opnieuw ingezet

Afvalwater wordt per gebouw of cluster van gebouwen ook gezuiverd. Dat wordt dan weer gebruikt voor minder veeleisende toepassingen binnen de gebouwen en voor lokale landbouw. Bovendien worden warmte, biomassa en nutriënten teruggewonnen uit het afvalwater. Hormoon-, medicijn- en drugsresten en microplastics worden effectief verwijderd en gerecycled.

Geen uitputting meer

Grondwater wordt niet langer uitgeput, maar wordt aangevuld met regenwater en gezuiverd afvalwater. Oppervlaktewater is weer schoon, omdat er geen slecht gezuiverd afvalwater in terechtkomt.

Circulair watersysteem

Er gaat dus geen druppel meer verloren in onze klimaatadaptieve en natuurlijke stad, want het watersysteem is volledig circulair ingericht. In de hele stad zorgen sensoren bovendien voor een intelligent watermanagementsysteem, zodat er altijd voldoende water beschikbaar is, maar er anderzijds ook nooit meer wateroverlast voorkomt als het toch eens stevig regent.

Duurzaam Gebouwd-expert Johan Bel is oprichter en eigenaar van Mijn Waterfabriek.