Conceptmatige aanpak voor een duurzamer en slimmer resultaat

Over slimme klimaatbeheersing en de voordelen van een comfortabel binnenklimaat kan Klimaatgroep Holland je alles vertellen. Met een conceptmatige aanpak realiseert de organisatie passende oplossingen voor onder andere de retail, onderwijs en industrie. Duurzaam Gebouwd spreekt eigenaar Harry Vaatstra over de inzet op duurzaamheid.

Tekst: Marvin van Kempen

“Alles wat we doen, is erop gericht om bij te dragen aan een betere wereld”, begint Vaatstra (rechts op de foto naast Arnoud van Spijk). “De bewustwording dat we goed met onze planeet moeten omgaan, zit vanaf het begin in ons DNA. We willen zelf het voortouw nemen in het maken van oplossingen die bijdragen aan verduurzaming. Dat doen we op verschillende manieren. Enerzijds zorgen we ervoor dat onze klanten een comfortabel binnenklimaat ervaren tegen zo laag mogelijke energiekosten. Anderzijds willen we op het vlak van materiaalgebruik de juiste stappen zetten en ons richten op het beperken van afvalstromen en de toepassing van hergebruikte materialen.”

Uitdenken met partners

Belangrijke ingrediënten om die aanpak succesvol te maken zijn innovatie en conceptontwikkeling. Dat lijkt het fundament te zijn voor succesvolle projecten in diverse branches en vastgoedtyperingen, waaronder scholen, meubelboulevards en productiehallen. “We lopen al een tijdje mee en richten ons samen met onze ketenpartners op innovatieve ontwikkelingen. De concepten die we in huis hebben, ontwikkelen we op basis van de open gesprekken die we voeren met onder andere eindgebruikers. Zo komen we erachter welke systemen nu worden ingezet, wat er eventueel ontbreekt en welke winst nog haalbaar is.” Volgens Vaatstra vraagt een effectieve klimaatbeheersing om die conceptmatige aanpak. “Deze oplossingen denken we samen met onze ketenpartners en onze klanten uit. Daarin schuilt ook een uitdaging, want we vragen onze partners of ze bijvoorbeeld met bepaalde specificaties rekening houden. Dat betekent voor hen dat ze wellicht hun productie moeten aanpassen of andere veranderingen moeten doorvoeren in processen om een concept te helpen realiseren.”

Slimmer en duurzamer

Het ontwikkelen van concepten is geen doel op zich, maar draagt wel bij aan het resultaat dat eindgebruikers wensen: een beter binnenklimaat en minder energiekosten. “We richten ons er vooral op om samen met de eindgebruiker een slimmere aanpak te formuleren om duurzaamheidsdoelstellingen in te vullen.” Hij noemt een voorbeeld uit de praktijk: “We monitoren luchtkwaliteit en zorgen ervoor dat onze installaties reageren op de data. Aan de hand van de bezetting wordt er meer of minder koude of warme lucht ingeblazen en ververst. De manier waarop we lucht conditioneren kan ook verschillen. Zo hebben we een oplossing die vanuit de vloer lucht conditioneert en niet vanuit het plafond. We doorbreken tradities met deze innovaties en dragen bij aan de duurzaamheid van een pand.”

De circulaire uitdaging

Met het oog op een circulaire vastgoedvoorraad in 2050 dienen ook de materialen die gebruikt worden steeds meer circulair te zijn. Installaties worden nog wel eens bestempeld als ‘het meest uitdagende’ onderdeel van een gebouw om circulair te maken. “Dat hoeft niet zo te zijn”, nuanceert Vaatstra. Hij realiseert zich wel dat de elektronica, het hart van de installatie, een uitdaging vormt. “Voor dit onderdeel zijn we afhankelijk van onze leveranciers en proberen we de noodzaak van verduurzaming te duiden. Hoe ga je die componenten over twintig jaar hergebruiken? Kun je ze dan nog uit elkaar halen en wat voor type materialen komen er dan vrij?”

Om die reden vindt Vaatstra dat Klimaatgroep Holland zelf de eerste stap moet zetten in dit circulaire proces. “Het materiaal dat wij gebruiken is voornamelijk gerecycled. Bijvoorbeeld magnelis staal, dat goed te bewerken is en mooie eigenschappen heeft. Daarnaast maken we gebruik van gerecycled aluminium. Een warmteterugwinning wisselaar die we in de markt zetten, is gemaakt van gerecyclede PET-flessen en de thermische en akoestische isolatie van gerecycled materiaal afkomstig uit de automotive industrie. Er zijn zeker nog stappen te zetten, maar we zijn op de goede weg.”

Antwoord op de pandemie

Een andere versnelling die nog in het verschiet ligt, schuilt in het aanscherpen van wet- en regelgeving rondom gezondheid. “We zien dat we op dat vlak nog wachten op Den Haag, maar er komt maar geen reactie”, geeft Vaatstra aan. “Neem het antwoord op de coronapandemie. We zien om ons heen in buurlanden als België dat ze nieuwe wetten aanstelden met de komst van het virus.

Daar mag het CO2-gehalte al niet meer hoger zijn dan 900 ppm. Ook in Duitsland wordt de nadruk gelegd op het belang van een goede ventilatie. Nederland doet veel te weinig op dat vlak en er zijn geen regels aan verbonden.” Er is dus geen verplichting om een gezond binnenklimaat te creëren, op de luchtverversingsregels van het Bouwbesluit na. “We gaan in ieder geval standaard verder dan deze minimum-eisen voor luchtcapaciteit toevoer, in m3/h, met onze oplossing in schoolgebouwen. Daar behalen we een piek mee van 2.100, meer dan het dubbele van wat er voorgeschreven wordt per lokaal: 950.”

Meetrekken van het peloton

Het traditionele denken en het meetrekken van het peloton vormt de uitdaging. En het investeringsbeleid: “Jammer genoeg wordt er nog geselecteerd op de laagste prijs en niet op kwaliteit. We moeten als sector een ander beleid voeren, anders komen we nooit tot innovatie. Dan worden wij als leverancier ook niet geprikkeld om resterende traditionele oplossingen vaarwel te zeggen.”

Hij adviseert dan ook om het oude denken los te laten en te gaan voor nieuwe oplossingen. “Zet als opdrachtgever innovatieve partijen bij elkaar. Dan krijg je een veel beter en duurzamer concept. Heb het lef om door te pakken.”

Arnoud van Spijk is sinds 1 mei 2021 aangesteld als directeur van Klimaatgroep Holland. Harry Vaatstra blijft aan en richt zich meer op innovatie en ontwikkeling. Van Spijk was de afgelopen acht jaar directeur van de schoolmeubelfabrikant Eromesmarko. Zijn eerste doel wordt om Klimaatgroep Holland toekomstbestendiger maken. Van Spijk: “Schone lucht is gewoon heel erg belangrijk. De huidige tijd vraagt om verandering: ventilatie-eisen worden - terecht - hoger, technisch personeel is schaars, de bouwkolom is complex en gebruiksgemak kan een installatie doen kraken of slagen. Wij gaan investeren in techniek en mogelijkheden, zodat we ook in de toekomst onze verantwoordelijkheid kunnen nemen in wat de maatschappij van ons vraagt.”