Hoe Nijburg aan de slag ging met de duurzaamheidsdoelen

In 2030 zijn de Sustainable Development Goals, de 17 Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, ingevuld. De weg ernaartoe is anders voor iedere organisatie die een bijdrage aan de doelen kan leveren. We horen van Laura Nijburg hoe haar organisatie inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen en welke Duurzaamheidsdoelen vooropstaan.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Nijburg

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vanaf de start van ons familiebedrijf een belangrijk onderdeel geweest en we hebben altijd het belang ingezien van duurzaamheid”, begint Nijburg. “We richten ons op het creëren van een duurzame en leefbare omgeving voor de volgende generatie en denken daar met onze totaaloplossingen een belangrijke bijdrage aan te leveren. Belangrijk is niet alleen de bijdrage die we aan onze externe omgeving leveren op het vlak van verduurzaming, maar ook hoe we die handschoen intern oppakken, bijvoorbeeld met het energieneutraal maken van onze eigen productiefaciliteit.”

Doelstellingen laten leven

De laatste vier jaar zijn onderwerpen als milieu, mens en veiligheid meer onder de aandacht gekomen. “Onze organisatie groeit en we kunnen het verschil maken op diverse duurzaamheidsthema’s. We willen ervoor zorgen dat onze doelstellingen bij iedereen in de organisatie leven en dat we ideeën meenemen en uitwerken. Tegelijkertijd krijgen we steeds meer vragen uit de markt over hoe we precies inzetten op duurzaamheid. Zo is het reduceren van verpakkingsmateriaal een belangrijk onderwerp, evenals het elimineren van schadelijke stoffen en het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen in logistiek.”

Hoger op de ladder

Om laatstgenoemde te duiden en de impact meetbaar te maken, ging Nijburg in 2019 aan de slag met de CO2-prestatieladder. Dit instrument maakt duidelijk hoe organisaties effectief bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Zo zijn er eisen vanuit de invalshoeken ‘Inzicht’, ‘Reductie’, ‘Transparantie’ en ‘Participatie’. “We hebben vorig jaar de certificering behaald voor de derde trede.” Het behalen van het derde niveau betekent dat de eigen organisatie op orde is en vanaf niveau 4 oefen je ook invloed uit binnen de keten. De samenwerking met strategische partners is volgens Nijburg een belangrijk element om hoger op de ladder te komen. “We nemen deze partners mee in wat wij doen en brengen enthousiasme over om samen duurzamer te denken en te handelen.

We geven daarin het goede voorbeeld en zoeken naar partners die een stapje extra zetten. Zo werken we samen met partijen die duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen hebben en bijvoorbeeld werken met gerecycled materiaal.

Vier Duurzaamheidsdoelen

Dat is onder andere terug te zien in de uitwerking van de Duurzaamheidsdoelen, de SDG’s. Nijburg koos er vier om in te vullen: gezondheidszorg voor iedereen, kwalitatief onderwijs, armoede en klimaatverandering. “We richten ons bijvoorbeeld op een vitaliteitsbeleid voor onze medewerkers. Daarnaast zetten we een fietsplan in en zorgen we voor sportabonnementen. Dat zorgt voor een stimulans rondom gezondheid. Verder doen we mee aan de sponsoring van sportevents, zoals hardloopevenementen en werken we samen met FC Groningen om bewegingsarmoede op te lossen. Rondom kwalitatief onderwijs schenken we financiële bijdragen aan de Florentina Foundation, dat actieve ondersteuning geeft voor duurzame scholen in het oosten van Afrika. Onze wens is om daar met eigen medewerkers naartoe te gaan om met eigen ogen te zien en te voelen welke impact verduurzaming heeft.”

Naast het externe kwalitatieve onderwijs wordt ook aandacht besteed aan de opleidingen voor de mensen die bij Nijburg werken. Een belangrijk middel daarvoor zijn opleidingsplannen. “Daarnaast willen we scholingen gaan geven met onze Nijburg Academy om kennisdeling naar een hoger niveau te tillen. Hier zorgen we voor goede opleidingen en daar willen we zoveel mogelijk professionals mee bereiken.” Om het doel Klimaatverandering beet te pakken, richt Nijburg zich onder andere op het gezamenlijk uitbreiden van de groenvoorziening. “Zo kijken we naar een samenwerking met Trees for All, dat bomen plant in duurzame bosprojecten. Ook onderzoeken we of we onze klanten hierin kunnen meenemen, zodat er bijvoorbeeld een boom wordt geplant bij het afnemen van onze producten en diensten. Een logisch gevolg is de oprichting van onze Corporate Foundation, dat zich onder andere gaat richten op het leveren van bijdrages rondom de Duurzaamheidsdoelen.”

Practice what you preach

Een belangrijke en concrete stap is het energieneutraal maken van alle vestigingen. “Dat betekent dat we investeren in warmteterugwinning, duurzame energieopwekking en energieopslag en ook ledverlichting. Verder willen we meten en monitoren of de duurzaamheidsdoelstellingen ook daadwerkelijk worden ingevuld. Dat doen we samen met EcoVadis, dat objectief monitort hoever we zijn met duurzaamheidsdoelstellingen. We blijven investeren in duurzame ontwikkelingen en laten zien waar we mee bezig zijn. We nemen daar onze partners graag in mee. De komende jaren komt de inzet op duurzaamheid zeker in een versnelling.”