Biobased en natuurinclusive woning in Egmond aan Zee

Een biobased woning in Egmond aan Zee is demontabel, opgebouwd uit natuurlijke materialen en slaat CO2 op. Naast de aandacht voor circulariteit en de mogelijkheden om de woning (op termijn) uit elkaar te halen, moet de natuur dichtbij de woning zijn en blijven. Betrokken bij de verduurzaming is architectenbureau Mannen in de Ruimte, dat ons vertelt over natuurinclusieve en circulaire details.

Beeld via: Mannen in de ruimte, Jeroen Musch

De woning bevindt zich op de grens van het strand en de duinen en de locatie maakt onderdeel uit van de kustwering. Daarom is het verplicht om de fundering van de bestaande recreatiewoning opnieuw in te zetten. De opdrachtgever had al een bijzondere relatie met de plek van de woning. De bestaande woning was al sinds de jaren 50 bezit van de familie: als klein kind kwam ze in de zomer logeren en speelde ze op het strand, in de tuin of op de patio.

Met behoud van al het goede

De oude vakantiewoning is gesloopt, maar in de nieuwe woning zijn veel elementen van de oude woning overgenomen. Zo is de oude patio blijven bestaan en ontbijt de bewoonster nu op dezelfde plek waar ze 50 jaar geleden speelde. Een ander gekoesterd plekje was het horizontale raam met uitzicht op de duinen: het “levende schilderij” zoals de vader van de bewoonster het altijd noemde. Dit raam is op dezelfde plek teruggekomen en vormt een combinatie met de boekenkast en de trap. Het levende schilderij heeft een ereplek gekregen in het interieur van de woning.

Invloed van de natuur

Dankzij de jarenlange ervaring met de locatie was de opdrachtgeefster zich zeer bewust van de effecten van zon, zand en zout op het gebouw. Zo zaten de ventilatieroosters vrijwel altijd vol zand en waren de hoeken van het te zachte metselwerk afgesleten. Het uitgangspunt voor de nieuwe woning was een zon-, zand-, zout- en windproof buitenschil.

In het gevelbeeld is een drielaagse jas om het gebouw heen getrokken. Als eerste een zand- en waterdichte plint van circa 1 m, hierboven een gevel van Western Red Cedar rabatdelen, en daarboven een Western Red Cedar opdekgevel. De kozijnen zijn weggewerkt achter deze steeds verder naar buiten gezette geveldelen. Dit voorkomt horizontale oppervlakten waar zout en zand zich zou kunnen ophopen maar beschermt ook de coating van de aluminium kozijnen. Voor de fundering

Biobased woning

De woning is nagenoeg biobased gebouwd en vrijwel het complete gebouw is in hout opgetrokken: zowel de binnenwanden als de buitenwanden zijn gebouwd in houtskeletbouw. De woning is geïsoleerd door houtvezel in te blazen en de gevels zijn dampopen. Natuurlijk isolatiemateriaal als houtvezel inblaasisolatie en houtvezelplaat zorgt voor het behoud van warmte in huis. Aan de buitenzijde is een extra isolatielaag van houtvezelplaat aangebracht. Het gebruik van pur, lijm en kit is zoveel mogelijk vermeden en de woning heeft een negatieve CO2-footprint.

Passiefhuis

De woning heeft een isolatie en luchtdichting op passiefhuisniveau. Alle ramen zijn uitgevoerd in triple glas. De warmtevraag is hiermee zeer laag. Een uitkragend energiedak van pv- en pvt-panelen voorziet de woning van electriciteit en warmte. De op glaspanelen aangebrachte pv-cellen geven een comfortabele schaduw op het terras.

Natuurinclusief!

Benieuwd naar de maatregelen die zijn doorgevoerd om de woning natuurinclusief te maken? Dit zijn ze:

De buitenverlichting wordt alleen toegepast op de noodzakelijke plekken, met beperkte lichtsterkte. Daarnaast is deze naar beneden bericht verwerkt in het dagkantdetail van de kozijnen, wat de verstoring van nachtactieve dieren voorkomt;

Het sedumdak op de zonzijde zorgt voor regenwaterbuffering. Komt er alsnog water in de regenpijp terecht, dan wordt dat op eigen grond geïnfiltreerd. Daarnaast fungeert het in de zomer als buffer voor inkomende warmte;

De keuze van de dakbeplanting is afgestemd op het droge en zoute zeeklimaat en past bij de vogels en dieren die in deze omgeving leven;

De opdrachtgeefster kende de plek goed en vertelde over de hoge zandduinen die bij harde wind rondom de gebouwen kunnen ontstaan. In het ontwerp van de gevels is dit omarmd, waarbij de houten gevelbekleding extra hoog is opgetrokken. Hierdoor is het ontstaan van dit soort zandduinen geen probleem, maar eerder een mooi samenspel tussen woning en omgeving;

Nestkasten voor vogels waren op deze locatie niet mogelijk, door het vele zand dat overal op en in waait.