Expertvisie Francesco Franchimon: The Great Reset

Inmiddels kunnen wij vaststellen dat wij alle systeemgrenzen van onze planeet overschreden hebben. Wij hadden al te maken met een klimaatcrisis en hebben daar een gezondheidscrisis aan toegevoegd. Beide zijn volledig veroorzaakt door hoe wij onze planeet gebruiken. Waar de economische consequenties van de klimaatcrisis door velen zijn doorgerekend, maar het directe effect op de reële economie nog zeer beperkt is, laat de gezondheidscrisis wel een ongekend effect op de reële economie zien.

The Great Reset, geopperd door de oprichter van het World Economic Forum Klaus Schwab, is het enige antwoord op de ongekende crises om onze maatschappij duurzaam vorm te geven. Ik neem aan dat het waarom en wat van deze aanpassing op vele (virtuele) tafels de revue passeert, maar hoe dit vorm te geven veel minder. Of, meer populistisch uitgedrukt: #hoedan.

Digitale revolutie

Het geluk is aan onze zijde. De digitale revolutie, waar wij middenin staan, biedt ons technologische trends met een enorme oplossingsruimte. Het gebruik van data kent echter op zijn minst drie echte aandachtspunten die leidend zijn om de potentie ten volle te benutten: privacy, dataveiligheid en ethiek. De grootste uitdaging ligt in ethiek. De kritiek op de Tech Giants is dat de algoritmes onvoldoende waarborg bieden voor eerlijkheid, transparantie en verantwoording, terwijl de vooroordelen fors toenemen. Het instellen van een Autoriteit Kunstmatige Intelligentie die volledige inzage kan opvragen in alle algoritmes, kan een belangrijke stap voorwaarts zijn.

Rechten van burgers nemen toe omdat informatiebronnen overal zijn en burgers ook meer rechten afdwingen. Een richting hier is dat iedere burger recht heeft op schone lucht, binnen en buiten. Dat de lucht die wij consumeren, net als voeding dient te voldoen aan kwaliteitscriteria. Ik noem dit voorbeeld omdat het direct aangeeft dat wij de data die wij kunnen hebben over de luchtkwaliteit opsluiten in verschillende data-silo’s (thuis, kantoor, auto, overheid). Het welzijn van mensen stopt niet bij de ene voordeur of eindigt bij de andere. Het significant verbeteren van het welzijn wordt bepaald door de verschillende omgevingen waaraan een persoon wordt blootgesteld.

Het ontvlechten van alle data-silo’s verstopt in gebouwen, woningen en wearables is voorwaardelijk om de volle potentie van data te benutten, ook wel ont-silo-en genaamd. Vanuit dezelfde gedachte is het van belang de economische modellen te ontvlechten, zowel de bedrijfsmatige (presenteïsme van werknemers bij ondernemingen en de zorgpremie ontwikkeling bij zorg-verzekeraars) als de maatschappelijke modellen (oplopende ziektelast veroorzaakt door vergrijzing).

Alleen als de Shared Value wordt gevonden, kan een samenleving in zijn geheel vitaler worden.

Wij leven in een ultieme 24-uurseconomie, maar men hoeft daar geen 24 uur onderdeel van uit te maken. Mensen kunnen door de inzet van kunstmatige intelligentie veel minder werken met behoud van welvaart. Sensoren meten al onze lichaamsfuncties, ons gedrag, onze blootstellingen. De badkamer is de uitgelezen plek om ons lichaam door te meten. Afwijkingen in urine en ontlasting, huid, BMI, lichaamstemperatuur en hydratatie, wordt dan opgemerkt. Adviezen over hoe de dag in te plannen, zijn gebaseerd op data. Invasieve en niet-invasieve sensoren (wearables) en invasieve medicatie (indien noodzakelijk) zorgen voor een goede controle gedurende de dag. De omgeving past zich aan aan jouw voorkeuren met betrekking tot kleuren, licht, geluid en temperatuur, alles bepaald door de analyse van alle data die beschikbaar is. Om dit betaalbaar te kunnen doen, moeten wij The Great Reset vandaag nog gaan invoeren.