ABB

In de praktijk: sneller op weg in de energietransitie

RVO

Handelingsperspectief voor ondernemer die wil verduurzamen

In 2035 is de vraag naar elektriciteit met 92% gestegen. Daarnaast neemt de vraag naar duurzame energie uit wind en pv alleen maar toe en wordt elektriciteit dichterbij dan ooit opgewekt, opgeslagen en gedistribueerd. Energiemanagement vormt een essentiële pijler om de energietransitie in te vullen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit en welke kansen en oplossingen zijn er volgens ABB?

Stel je bent een ondernemer. Samen met je broers heb je een familiebedrijf. Een familiebedrijf waarbij je in het bezit bent van monumentale panden. Panden die er mooi uitzien van de buitenkant, maar waarbij de energierekening minder fraai is. Vervolgens breekt de oorlog uit in Oekraïne. Stijgen de gasprijzen. Met als resultaat dat je als ondernemer moet gaan handelen. De vaste lasten die verhogen, betekent terugkeren naar de tekentafel. En dan?