TKI Urban Energy

Kennis uit Utrechts ARV-project helpt duizenden Nederlandse flats verduurzamen

MKI-Onderhoud

MKI-Onderhoud maakt circulair onderhoud en CO2-impact meetbaar

Nieman

Diversiteit aan bloedgroepen bij opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

Een Europese primeur: een Utrechts samenwerkingsverband van onder andere corporaties, bedrijven en kennisinstellingen gaat aan de slag met de seriematige verduurzaming van woningen in een hoogbouwflat naar energieleverende woningen. Het Inside Out-consortium leverde in 2021 de eerste energieleverende flat op en dankzij een Europese ARV-subsidie gaat het samenwerkingsverband nu door met het duurzaam renoveren van 500 à 1.000 woningen.

In het Klimaatakkoord is besloten om niet alleen een CO2- en energieneutrale omgeving te creëren, maar ook een volledig circulaire economie. Hoewel we nog niet zijn aangekomen bij het eindstation, zetten we wel stappen naar die nieuwe werkelijkheid. Hoe ver zijn we nog verwijderd van 100% circulair bouwen én onderhouden? Die inzichten kwamen voorbij in het webinar ‘Circulair onderhoud meetbaar maken’, over het meetbaar maken van circulair onderhoud met de tool MKI-Onderhoud.

Alle ogen zijn gericht op het versneld doormaken van de energietransitie en daarmee is kennisdeling rondom dit onderwerp ronduit essentieel. De opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving laat je in een multidisciplinaire groep leren over alle relevante onderwerpen rondom het thema, van procesaanpak tot techniek. Duurzaam Gebouwd sprak betrokken experts van de opleiding over de maatschappelijke urgentie en impact.