Verduurzamen van beton, dat wil toch elke vezel in ons?

‘Beton moet duurzamer’ stelt de Betonvereniging. ‘Circulair bouwen wordt het nieuwe normaal’, koppen kranten. Maar hoe?

Tekst: Sander van Roekel Beeld: Rotonde Vlaardingen: 85% CO₂-reductie, 12% minder beton en cement, 100.350 kilo minder staal

Ondanks de toenemende roep om te denken aan het milieu in het productieproces van betonproducten en-projecten, komt de realisatie daarvan maar mondjesmaat op gang. De beschuldigende vinger gaat al gauw naar de betonproducent. Om nog maar niet te spreken over de staalindustrie die tot op heden een onvoldoende antwoord heeft op de bijdrage aan de milieudoelstellingen. Maar is dat wel echt zo? Zijn het die partijen wel die daar een cruciale rol in spelen, of ligt de kans op een impactvolle verandering elders?

Bewustwording


Om te beginnen zit de verandering in de intrinsieke motivatie van mensen en bedrijven om te willen veranderen. In eerste aanleg gedreven door financiële en/of economische redenen en pas daarna om het goede te doen als bedrijf. Logisch, er moet wel geld verdiend worden en ‘goed doen’ levert niet altijd direct op korte termijn financieel gewin op. Een grote drempel voor veel bedrijven om te veranderen.

Kanteling op drie vlakken


Die kanteling vindt plaats op drie manieren. Allereerst in het hoofd van de ondernemer, want er moet een visie zijn. Daarnaast moeten er voldoende financiële en economische drijfveren zijn. Ten slotte moeten er maatschappelijke opgaven en eisen zijn die dit proces versnellen. Het zijn deze drie componenten waar, al dan niet in wisselende volgorde, in veel gevallen kennis en bewustwording ontbreken. Niet dat ondernemers een gebrekkig kennisniveau hebben of omdat de maatschappij geen verandering vraagt, integendeel zelfs.

Anno 2020 kan het niet meer zo zijn dat de betonproducent zich niet wekelijks afvraagt wanneer hij een vrachtwagen met staal de poort ziet binnenrijden: ‘Kan dat nou niet milieu bewuster?’ We leven tenslotte in een tijdperk waarin de bouw wordt geconfronteerd met hogere ambities op het gebied van milieueisen. Het onderzoeken van nieuwe producten en alternatieve productieprocessen is daardoor een must.

Oproep


Waar bij cement alternatieve bindmiddelen worden toegepast om de MKI-score te verbeteren, is er voor betonwapening de toepassing van constructieve kunststofvezels. Een hoogwaardig en LCA gecertificeerd – Europees geproduceerd – product. Constructieve vezels hebben zich in de afgelopen jaren wereldwijd bewezen als een betrouwbaar, duurzaam en economische aantrekkelijk product. Dus waarom wachten om dit nieuwe product in gebruik te nemen?

Wat houdt u tegen? U heeft het al eens geprobeerd? Doe het nog een keer, want de ontwikkeling heeft niet stilgestaan! U moet uw productieproces aanpassen? Er is nog geen vraag naar de toepassing van vezels? Dat is een geweldige kans voor u als producent om de markt te veroveren en uw klanten te helpen met een nieuw en innovatief product.

Uit de markt


De heer Jeroen Zomer, projectmanager bij Den Ouden Groep, zegt: “Het grote voordeel van constructieve kunststofvezels in het beton is dat je voor het betonstorten niet eerst nog een aantal dagen bezig bent met het aanbrengen van je wapening. Dit levert je in de uitvoering een aantal dagen tijdswinst op. De doorlooptijd wordt verkort”. De arbeidsintensieve en kostenopdrijvende handelingen, zoals het leggen en vlechten, worden uitgesloten. De hoeveelheid benodigde beton kan gereduceerd worden. Kosten kunnen gereduceerd worden met tientallen procenten en de MKI tot wel 95% verbeterd.

De drie pijlers voor verandering: 1. De visie van de ondernemer; 2. Financiële en economische drijfveren; 3. Maatschappelijke eisen.

Aan de slag met constructieve kunststofvezels


Op de website van Convez lees je hoe je aan de slag kunt met constructieve kunststofvezels.