Hoe relevant is waterstof voor de gebouwde omgeving?

Waterstof staat regelmatig in de schijnwerpers op Duurzaam Gebouwd, omdat we zoeken naar de rol die deze energiedrager inneemt bij verduurzaming. Voor en tegenstanders laten zich veelvuldig horen over deze oplossingsrichting voor de energietransitie. DWA liet onderzoek doen door universitair studente Babette Korevaar over de rol van waterstof en de toepasbaarheid in de gebouwde omgeving.

Peter Heijboer

Babette Korevaar

Technologische en economische uitdagingen

Het rapport gaat onder andere in op het potentieel van waterstof in vergelijking met andere duurzame energiedragers. Er zijn onder andere nog vragen op het vlak van de technologische toepassing: kan het worden toegepast in iedere situatie? Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of het een economisch rendabel alternatief is voor bijvoorbeeld een warmtepomp of warmtenet, gevoed met duurzame restwarmte.

'Wacht niet op waterstof, maar ga waar het kan voor alternatieve aardgasvrije technieken'

De conclusie die hieraan wordt gekoppeld is tweeledig. Enerzijds is het duidelijk dat de rol van waterstof in de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving de komende tien jaar klein is. Een genoemde reden daarvoor is het gebrek aan voldoende hernieuwbare elektriciteit voor de productie van groene waterstof en de kosten die te hoog zijn om te concurreren met alternatieve gasvrije opties. Tegelijkertijd zijn er kansen: als de waterstofproductieprijs onder de € 2,92 per kg zakt, verandert het uitzicht en die prijsontwikkeling is dus een bepalende factor. De vraag is wel of deze prijsdaling ten goede komt aan de afnemers, want de waterstofbehoefte neemt in de toekomst fors toe, denk aan de transportsector en de industrie.

‘Start met no-regret maatregelen’

In de toekomst kan waterstof een interessante oplossing zijn voor gebieden waar aardgasvrije alternatieven duur zijn. De energiedrager is echter met name geschikt voor opslag tijdens elektriciteitspieken en hoogwaardige toepassingen in centrales waarbij de restwarmte benut wordt en de lokale elektriciteitsnetten ontlast worden. “Wacht niet op waterstof maar ga waar het kan voor alternatieve aardgasvrije technieken”, adviseert Peter Heijboer van DWA dan ook aan de hand van de uitkomsten van het rapport en eigen expertise. “Start met no-regret maatregelen zoals woningisolatie. Ook als waterstof de toekomst is, loont het altijd om de warmtebehoefte zoveel mogelijk te verlagen.”

Total Cost of Ownership

In het volledige rapport lees je uitgebreide informatie over onder andere de economische haalbaarheid van een waterstof warmtesysteem als gebruik wordt gemaakt van Total Cost of Ownership (TCO). Daarnaast krijg je te zien hoeveel groene waterstof er geproduceerd moet worden om al het aardgasgebruik in de gebouwde omgeving te vervangen. Je leest hier het rapport.

Vergelijking

Het loont ook om de website van DWA in de gaten te houden: op dit moment vergelijkt DWA voor diverse gemeenten de kosten van een aardgasketel met alternatieve oplossingen als warmtenetten en waterstofketels. Als de uitkomsten bekend zijn, worden deze gedeeld.