CO₂-prestatieladder volgende mijlpaal voor duurzaamheidsambities Berkvens

De volgende mijlpaal in het duurzaamheidsbeleid van Berkvens nadert snel: eind 2020 wordt niveau 3 van de CO₂-prestatieladder behaald. De totaalaanbieder van oplossingen op het gebied van binnendeuren laat met dit wapenfeit zien dat ze stappen zet in de reductie van schadelijke broeikasgassen. “We vullen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties in en wachten niet af.”

In duurzaamheidsland is de CO₂-prestatieladder een bekende en gevestigde orde: het staat al jarenlang bekend als gereedschap om stappen te zetten in CO₂-reductie en dit proces te meten en te optimaliseren. De ladder bestaat uit vijf niveaus en heeft als eerste uitdaging voor organisaties om de eigen uitstoot omlaag te halen, om vervolgens in de keten en sector eenzelfde schokgolf te veroorzaken. Voor Berkvens kwam het instrumentarium in beeld toen de organisatie zich CO₂-reductiedoelstellingen stelde, als onderdeel van een breed duurzaamheidsbeleid.

Foto links: Uit handen van Duurzaam Gebouwd-expert Pieter Fritz, sustainability developer bij Xidoor Doorsystems (het moederbedrijf waaronder Berkvens valt), ontvangen Theo Donkers (links) en René Govers (rechts) een perenboom. Zij ontvangen dit als presentje voor hun ambities en stappen richting het certificaat van de CO₂-prestatieladder. “Want je bent een toffe peer als je voor de CO₂-prestatieladder gaat”, vindt Fritz.

Voorzien in eigen energiebehoefte

“We willen 25% minder CO₂-uitstoot genereren in 2025 ten opzichte van 2018”, vertelt Theo Donkers van Berkvens over dit gedachtegoed. Eerder kwam deze ambitie al naar voren in het Duurzaam Gebouwd Magazine, toen Donkers vertelde over de plannen voor Berkvens om in haar eigen energiebehoefte te voorzien. “De motverbrandingsinstallatie die drie jaar geleden werd geïnstalleerd vormde een startschot. We verbranden het resthout van onze deuren en kunnen hiermee onze fabrieken en kantoren verwarmen”, gaf Donkers destijds aan. “Deze voorziet bijna voor de helft in onze warmtevraag. Daarnaast tekenden we eind 2019 een overeenkomst met Ecorus, waarmee we een groot gedeelte van ons dakoppervlak inzetten voor de plaatsing van zonnepanelen. Hiermee kunnen we ongeveer 1/3 van ons totale energieverbruik opwekken.”

Een andere maatregel is de vervanging van conventionele TL- voor led-verlichting. “Uit energieonderzoek bleek dat we ook op dit vlak grote stappen kunnen zetten. Dat doen we systematisch bij groot onderhoud, op natuurlijke momenten. De elektriciteit die niet door onszelf wordt opgewekt maar wel wordt gebruikt, halen we uit groene stroom die we inkopen, voornamelijk windenergie. Daarnaast zetten we in op een STIP-certificering, waarmee we garanderen dat al het ingekochte hout FSC of PEFC is en dus afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.” In 2020 zet Berkvens een volgende stap in het verminderen van de CO₂-uitstoot, door ook de CO₂-prestatieladder als tool in te zetten om duurzaamheidsambities verder uit te bouwen. “Een logische stap in ons speerpuntenprogramma [zie kader, red.], waar CO₂-reductie een belangrijk onderdeel van uitmaakt.”

Koersen naar CO₂-neutraliteit

Direct betrokken bij de certificering via de ladder is zijn collega René Govers, die een boekje opendoet over wat de tool betekent voor de organisatie uit Someren. “We zijn continu aan de slag met het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen en willen daar transparant over zijn. Daarnaast willen we optimaliseren, zodat we op termijn een CO₂-neutraal bedrijf zijn. Begin 2020 maakten we de keuze om onze inzet te gaan onderbouwen en optimaliseren, met de CO₂-prestatieladder. Daarmee wordt de focus op de reductie van CO₂ nog gerichter, wat direct aansluit op onze toekomstmissie: geen uitstoot meer van schadelijke broeikasgassen. Ons doel is dan ook om voor 2025 door te groeien naar niveau 5 van de CO₂-prestatieladder en deze uiteraard vast te houden.’’

Uitdagende dataverzameling

De ladder verlangt onder andere een inventarisatie van gegevens over gas en elektra, evenals het brandstofverbruik. Eerstgenoemde bleek eenvoudig te inventariseren. “We hadden de nodige gegevens over het verbruik van gas en elektra al in huis, omdat we deze data al bijhielden”, aldus Govers. “Ook de overige gegevens over bijvoorbeeld het leasewagenpark en woonwerk-verkeer was natuurlijk wel aanwezig, echter het verzamelen, vastleggen en doorrekenen naar CO₂ waardes vergt enige organisatie. Uitdagender wordt de doorgroei naar niveau 5 in de toekomst. Dit vergt dat we verder up- en downstream in de keten de indirecte uitstoot van CO₂ in kaart moeten brengen.

'De CO-prestatieladder zorgt voor bewustwording en nieuwe inzichten'

Het betreft dan uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van je eigen organisatie en waar we ook geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Meten is weten: het is makkelijker ergens conclusies uit te trekken wanneer er inzicht is in waarover het precies gaat. Door te starten met het in kaart brengen van de CO₂-voetafdruk van onze organisatie wordt deze inzichtelijk en kunnen we hem gestructureerd gaan verkleinen.’’

Duurzamere keuzes

Met alle informatie in handen komt optimalisatie en reductie dichtbij. Uit het enthousiasme van Govers is te bemerken dat het in dit stadium écht interessant wordt. “We gaan dit jaar voor niveau 3, waarbij je niet alleen informatie over de uitstoot van je eigen organisatie ophaalt, maar ook actief met verbeteringen komt [zie kader, red.]”, weet Govers. “We gebruiken de ladder om de juiste keuzes te maken voor onze lange termijn doelstellingen, op weg naar CO₂-neutraliteit. Heel concreet: we maken bijvoorbeeld onder andere een duurzame keuze voor onze nieuwe expeditiehal, die gasloos wordt en aangesloten is op het warmtenet. De inzichten om wel of niet voor dit pad te kiezen, krijg je dankzij de tool.” Het actief communiceren over deze optimalisaties is een belangrijk onderdeel van de ladder. “Op niveau 3 maak je wereldkundig wat je doet op de website van je eigen bedrijf met behulp van artikelen”, aldus Govers. “Ga je naar hogere niveaus, dan is er een eis om ook een rapport op te stellen. Dit sluit aan op het transparanter communiceren over je doelstellingen en het behalen hiervan.”

Onder de aandacht

De ladder kent daarnaast voordelen op het vlak van gunning [zie kader, red.] en de beoordeling in duurzaam inkopen. Vooral laatstgenoemde is interessant voor Berkvens, acht Govers. “Door aantoonbaar te maken dat er goed is nagedacht over het minimaliseren van de CO₂-uitstoot bij de productie, kom je beter onder de aandacht bij opdrachtgevers met een duurzaamheidsambitie. Je inzet wordt daarmee meteen beloond.” Govers raadt de ladder dan ook aan bij andere toeleveranciers die stappen willen zetten in CO₂-reductie. “Het zorgt voor bewustwording, geeft je nieuwe inzichten en laat je duurzamere stappen zetten richting de toekomst. Ook haalt het je uit de waan van dag, waarin je bijvoorbeeld inzet op korte terugverdientijden van 3 of 5 jaar: je wordt uitgedaagd om na te denken welke impact een beslissing voor je toekomst heeft.” Hij sluit af met een tip. “Als je aan de eisen van de ladder voldoet, dan voldoe je ook aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), kortweg de energieaudit. Het heeft als neveneffect dat je veel actiever bezig bent met de informatie die je ophaalt en je prikkelt om te blijven verbeteren. Daarom kijken we uit naar deze volgende mijlpaal voor ons familiebedrijf.”

Foto boven: Theo Donkers bij de motverbandingsinstallatie.

Niveaus en eisen van de CO2-prestatieladder

Niveaus 1 tot en met 3 > Eigen organisatie op orde Niveaus 4 tot en met 5 > Binnen eigen sector continu verbeteren en invloed uitoefenen binnen de eigen keten De eisen worden ingegeven vanuit diverse invalshoeken: A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO₂-footprint B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO₂-reductie C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO₂-beleid D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO₂-reductie


Deze video geeft je meer informatie over de CO₂-prestatieladder, onder andere over de te behalen niveaus en wat dit voor je organisatie kan betekenen

Gunningsvoordeel

Een bedrijf dat zich certificeert met de CO₂-prestatieladder, krijgt korting op de inschrijfprijs bij aanbestedingen. Dit voordeel is afhankelijk van het niveau dat de organisatie heeft behaald: hoe hoger het niveau, hoe meer korting.


Speerpuntenprogramma Berkvens

Het speerpuntenprogramma van Berkvens omvat vijf verschillende vlakken:

Afvalverwerking en waardecreatie In dit kader worden enerzijds afvalstromen gereduceerd en anderzijds ingezet op het toevoegen van waarde aan deze stromen.

• Duurzaam verpakken Onderzocht wordt of verpakkingsmateriaal kan worden weggelaten of biobased materialen kunnen worden toegepast. De forse reductie van verpakkingsmateriaal staat hier centraal. De impact die hiermee wordt gegeneerd is vanzelfsprekend ook te koppelen aan een ander speerpunt ‘CO₂-reductie’.

• Circulair Inkopen Het circulair inkopen van één of meerdere materialen staat op het programma. Een eerste aanzet hiervoor loopt via de afdeling inkoop, die zich buigt over het toepassen van circulair meubilair.

• Verduurzaming productenportfolio De levenscyclus van een groot deel van het productenportfolio is met Life Cycle Analysis (LCA) onderzocht. Onderzocht wordt welke verbeteringen mogelijk zijn bij producten waarvan de milieu-impact verder kan worden gereduceerd. Dit prikkelt leveranciers om bijvoorbeeld gebruik te maken van duurzamere en meer circulaire materialen.

• CO-reductie Voorheen paste Berkvens een eigen CO₂-berekeningsmethodiek toe, maar nu wordt gekozen voor de CO₂-prestatieladder. Deze tool wordt breed geaccepteerd in de markt en biedt diverse interessante voordelen [zie ook kader CO₂-prestatieladder, red.]