Think big, act small!

We kennen hem allemaal: de 80-20-regel. Maar wat kunnen wij leren van dit zogeheten Pareto-principe? Het is een economische regel die econoom Vilfredo Pareto constateerde in zijn eerste paper Cours d'économie politique uit 1906. Later werd op basis van dit gedachtegoed ontdekt dat de 80-20-verhouding op veel aspecten toepasbaar is.

Tekst: Onno Dwars

Het is een veralgemeende regel door te stellen dat 80% van de uitkomsten verklaard kan worden door 20% van de oorzaken. Als voorbeeld: in een schoolklas kan 20% van de kinderen 80% van het lawaai veroorzaken, terwijl in de chemische industrie 20% van de processen 80% van de uitstoot veroorzaakt.

20% inspanning, 80% resultaat

Een interessant gegeven. Is dit gedachtegoed ook toepasbaar voor de CO₂-opgave die voor ons ligt? Ofwel, kunnen wij met 20% inspanning al 80% resultaat boeken? Want we weten dat perfectie meer energie kost, dan de eerste-grote-stappen-snel-thuis. Eigenlijk is het wel een prettige gedachte: dat we met 20% inzet grote stappen maken. Nederland staat immers bekend om haar ‘zesjes mentaliteit’. Dat is vaak een excuus voor het onvoldoende nastreven van doelen, zoals het Klimaatakkoord.

Is een zes prima?

Dit betekent dat wij in Nederland de lat niet te hoog leggen en we vooral sturen op het minimum. De ondergrens. Want, het moet wel realistisch zijn.

In mijn ogen is juist dit rechtlijnig denken ook zo typerend voor de Nederlander. Als we dan toch voor het minimum gaan, laten we de lat dan gewoon op 125% leggen? Zeker wanneer we kunnen leunen op het gedachtegoed van Pareto!

Grote denkers en doeners

Want stel je nu eens voor dat we 125% van de CO₂-uitstoot ten opzichte van 1990 willen reduceren. Dan zou je met de 80-20-regel eenvoudig 100% van het probleem kunnen reduceren: 80% van 125% is 100%. Onze calvinistische insteek heeft geen gebrek aan realisme, maar aan ambities. Ons land heeft een gebrek aan grote denkers en dromers.

Mijn persoonlijke doel is om alle energie die de afgelopen dertien jaar is verbruikt door mij en de vorige bewoners van mijn woning, binnen twintig jaar volledig te compenseren. Ditzelfde wens ik heel Nederland. Dus? Think big, act small! Want de eerste 20% van handelen hebben een grootse invloed op het uiteindelijke doel!