Colofon

Eerdere edities digitaal magazine Duurzaam Gebouwd.

Uitgeverij / redactieadres Acquire Publishing bv, Schrevenweg 3, 8024 HB Zwolle T: +31 (0)38 460 63 84

Redactie

Marvin van Kempen (hoofdredacteur) E: vankempen@duurzaamgebouwd.nl T: +31 (0)6 25 15 38 43

Reinoud Schaatsbergen E: reinoud@acquirepublishing.nl T: 038-4606384

Ysbrand Visser E: ysbrand@duurzaamgebouwd.nl T: +31 (0)6 54 29 16 45

Relatiemanagement

Marjan Hulshof E: mhulshof@acquirepublishing.nl

T: +31 (0)6 46 18 97 23

Website www.duurzaamgebouwd.nl www.acquirepublishing.nl

Verspreiding Acquire Publishing bv Bekijk voor het volledige colofon de website van Duurzaam Gebouwd (DuurzaamGebouwd.nl) en klik op ‘Over Duurzaam Gebouwd’. Hier vind je tevens meer uitleg over onder andere de missie van Duurzaam Gebouwd. Alle advertentieplaatsingen worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland. Vrijwaring Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook.

© Acquire Publishing bv, 2021 Het verlenen van toestemming tot publicaties in Duurzaam Gebouwd houdt in dat de uitgever met uitsluiting van ieder ander onherroepelijk door de auteur gemachtigd is de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld in art. 17 lid 2 van de Auteurswet 1912 en in het Kon. Besluit van 20 juni 1974 (Stb. 35) ex en art. 16b van de Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden.