Caldubo in de praktijk

De bouw van het eerste Caldubo pilotproject in Veenoord is inmiddels in volle gang. In dit derde deel vertellen Tim Kruse, Jarie Steringa, Petran Verhoef en Jan van der Weide meer over de aansluiting van Caldubo bij de ambitie van de overheid: Nederland 50% circulair in 2030.

Jarie Steringa, hoofd laborant bij Calduran: “In mijn beleving zijn we bij Calduran veel bezig met duurzaamheid. We gebruiken bij Calduran zoveel mogelijk materialen die voor handen zijn en zijn altijd op zoek naar hoe we nóg duurzamer en beter kunnen worden?” Circulariteit is een belangrijk onderdeel om de milieukosten van productieprocessen omlaag te brengen, maar ook CO₂-uitstoot is een belangrijke. Op het vlak van de logistiek worden al stappen gezet: “Veel heftrucks zijn tegenwoordig al elektrisch, evenals de zandzuiger. De stoom uit de verhardingsketels die gereed zijn en afkoelen, wordt opnieuw gebruikt om nieuwe producten op te warmen. Het energiegebruik is inmiddels zodanig omlaag gebracht, dat de CO₂-uitstoot zeer laag is. Voor verschillende wandsystemen is de CO₂-uitstoot bepaald door NIBE en weergegeven in bijgevoegde grafiek.

Bron grafiek: NIBE

“Kalkzandsteen scoort al heel goed”, gaat Steringa verder. “Caldubo is daarbij de overtreffende trap”, vertelt Kruse. “Dit is voor ons een mooi product om in de keten in te zetten en het project van HuneBouw in Veenoord is een ideale testcase. HuneBouw, een aannemer waarmee we al jaren zakendoen, is heel betrokken bij duurzaamheid.” Steringa is tevreden over het eerste pilotproject: “Ik vind het mooi dat er zoveel aandacht aan Caldubo besteed wordt. Van A tot Z is dit project in Veenoord goed verlopen. Op basis van deze ervaring kunnen we alleen maar verder optimaliseren.”

Vraag circulair bouwen in opkomst

De vraag vanuit de markt naar circulariteit wordt steeds groter. Jan van der Weide, projectleider HuneBouw: “Het onderwerp duurzaamheid komt in de bouwwereld steeds vaker ter sprake.

Vanuit opdrachtgevers is er steeds meer vraag naar een zo duurzaam mogelijk gebouw. Zij moeten vanuit de MilieuPrestatie Gebouwen-berekening ook bepaalde scores aantonen, dus circulariteit wordt actueler en krijgt meer gewicht." "Het komt ook meer bij grotere partijen onder de aandacht. De wens vanuit opdrachtgevers is steeds groter voor het inzetten van milieubewuste producten”, geeft Kruse aan.

Bij het onderwerp circulariteit heeft iedereen binnen de bouwwereld weer een andere beleving. Zo vertelt Petran Verhoef, duurzaamheidsmanager bij BMN: ”Circulair is in mijn ogen: zorgen dat materiaal zo gebruikt wordt dat je zo min mogelijk extra grondstoffen hoeft toe te voegen. Een groot probleem wat je in de toekomst ziet ontstaan, is dat grondstoffen opraken. CO₂-uitstoot reduceren is daarbij een belangrijke.“ Steringa: “We zijn tien jaar geleden al begonnen met het idee van Caldubo. Omdat de overheid wil dat de bouw in 2030 50% circulair is, komt er nu een omslagpunt in de bouwwereld en zie je steeds meer vraag naar circulair bouwen. Voor je het weet is het 2030. Je moet de boel dan wel van tevoren geoptimaliseerd hebben. Daarom zijn we hier nu al mee bezig. Verplichting vanuit de overheid is daarbij ook belangrijk, want daardoor komen we pas met z’n allen in actie.”

Geen verschillen

Waarmee moet je rekening mee houden als je de Caldubo-elementen toepast? Het bouwen met Caldubo lijkt niet anders dan bouwen met ‘standaard’ kalkzandsteen elementen. “Op de bouwplaats zie je geen verschil met de gewone kalkzandsteenproducten van Calduran”, aldus Van der Weide hierover. “Het enige wat je merkt is dat de doorlooptijd iets langer is. Bij het bestellen moet je daar wel rekening mee houden. Onze werkvoorbereider moest iets eerder de werktekeningen goed hebben staan. Over het algemeen vinden wij kalkzandsteen een heel fijn bouwsysteem. Het is flexibel tot in het laatste stadium.” Verhoef: ”Het mooie aan Caldubo vind ik dat er wordt nagedacht over het gebruiken van secundaire grondstoffen, dat doet Calduran goed. Ik vind het mooi dat standaard materiaal uitgewerkt kan worden in een verbeterde duurzame uitvoering.” Ook Steringa reageert met enthousiasme: “We besteden veel aandacht aan Caldubo.

Dit heeft voor een groot deel ook te maken met het scheiden van stromen in onze fabriek. Het puin dat gebruikt wordt voor Caldubo moet gescheiden worden van de gewone kalkzandsteenproductie. In principe is de productie niet anders. Op dit moment passen we alleen Caldubo toe als de opdrachtgever er specifiek om vraagt. Maar wij denken wel dat circulaire bouwproducten de komende jaren de standaard gaan worden.”

Samenwerken zorgt voor succes

De ambitie om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen in te zetten, kun je niet alleen realiseren. De samenwerking tussen Calduran, HuneBouw en BMN bij dit pilotproject is daar een mooi voorbeeld van. Kruse: “We hebben er met elkaar voor gezorgd dat dit een succes wordt. HuneBouw is net als wij vooruitstrevend. Ik vind het mooi dat zij hiervoor openstaan. Het vraagt natuurlijk wel de nodige energie om Caldubo in de markt te zetten. Maar het unieke is wel dat het proces, de werkvoorbereiding en verwerking niet anders zijn dan bij onze gewone kalkzandsteenproducten. Afmetingen, boekjes, mortelverbruik en andere onderdelen zijn hetzelfde.”

“De samenwerking verloopt heel goed met Calduran. We hebben rechtstreeks goed contact. We spreken alles technisch vooraf altijd goed door en het contact over tekenwerk verloopt goed”, geeft Van der Weide aan.

Verhoef: “Samenwerking in de keten is essentieel. Wij hebben al een jarenlange samenwerking met HuneBouw vanuit onze locatie BMN Hoogeveen. Ook als BMN zijn we op veel vlakken bezig met duurzaamheid. Bijvoorbeeld met het specialisme BouwBewust op het gebied van Afvalmanagement en Logistiek maatwerk. Als duurzaamheidsmanager van BMN vind ik het erg interessant om te discussiëren met leveranciers over deze onderwerpen. Er zijn namelijk nog genoeg zaken die we als keten kunnen verbeteren in het bouwproces.”

De lijmers van Bouwservice Pater, in opdracht van Moorman lijmwerken, zijn inmiddels klaar met lijmen. Het is nog even afwachten hoe het verdere proces verloopt. Tot nu toe zijn de reacties enthousiast. En het volgende pilotproject met Caldubo-elementen staat al in de startblokken. Daarover binnenkort meer op Duurzaam Gebouwd.