Advertorial Convez


“Als er één schaap over

de dam is, volgen er meer”

De CO₂-reductie bij betonprojecten wordt sinds 2020 kracht bijgezet. De gemeente Vlaardingen had de primeur in Nederland met de eerste kunststofvezelversterkte betonnen rotonde. In 2021 volgden de provincie Flevoland en de gemeente Weert. Er wordt steeds vaker gekozen voor kunststofvezelwapening in plaats van staal. Welke motivatie ligt hieraan ten grondslag?

Staal heeft een hoge CO₂-uitstoot, is gevoelig voor corrosie, de verwerking ervan is arbeidsintensief en geeft hoge logistieke kosten. Grote nadelen die eenvoudig opgelost kunnen worden door niet te blijven hangen in het verleden, maar te kiezen voor hedendaagse techniek in de vorm van constructieve kunststofvezels. Waarbij ook nog aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden.

Verkort doorlooptijd van projecten

De vezels worden tijdens de productie van het beton in de betoncentrale toegevoegd. Het beton komt reeds gewapend aan op het project, waardoor voorafgaand aan het storten van het beton geen staalwapening geplaatst hoeft te worden. Dit verkort de doorlooptijd van het project en reduceert arbeidsintensieve handelingen en kosten.

Reductie primaire grondstoffen

Door het uitsluiten van staal wordt het gebruik van primaire grondstoffen gereduceerd. Bij de toepassing van vezels is de betondekking, die bij staal noodzakelijk is, niet meer van belang. Hierdoor kan de betondikte zo’n drie centimeter gereduceerd worden. Dit bespaart het gebruik van zand, grind en cement.

CO₂-reductie minimaal 70%

De constructieve kunststofvezels hebben alle een MRPI®/EPD-certificaat om aantoonbaar de milieukosten te reduceren. De MKI-waarde van een vezel is per kilo lager dan bij wapeningsstaal.

Bovendien is het aantal kilo’s aan benodigde vezels in een betonproject veel minder dan de hoeveelheid benodigd staal. Als de staalwapening wordt vervangen door constructieve kunststofvezels is de CO₂-uitstoot minimaal 70% lager.

Slijtvaster en duurzamer

De vezels laten zich evenredig verdelen door het beton. Hierdoor is het beton tot in alle hoeken en oppervlakken gewapend, hetgeen wat bij wapeningsstaal niet het geval is.

Deze effectieve vezelverdeling zorgt ervoor dat beton slijtvaster is. Bovendien zijn de constructieve kunststofvezels chemisch inert, waardoor zuurstof en chloriden geen effect hebben. Dit aspect maakt het beton duurzamer gedurende de gehele levenscyclus.

Vlaardingen legt meest duurzame rotonde van de regio aan

Het project in de gemeente Vlaardingen is geanalyseerd op de kosten- en milieubesparingen. In de situatie is het vergelijk gemaakt tussen een traditionele methode van uitvoering (staal) en een innovatieve methode (constructieve kunststofvezels).

Voor de MKI-waarde zijn de volgende waardes gehanteerd per kilogram:

  • Wapeningsstaal € 0,45 (branche gemiddelde)
  • Constructieve kunststofvezel € 0,38

Deze gegevens in combinatie met het succesvol afronden van verschillende projecten, hebben ertoe geleid dat er steeds vaker wordt gekozen voor constructieve kunststofvezels als wapening in beton. Deze vezels worden niet alleen toegepast bij rotondes, maar ook bij fietspaden, betontrappen, kabelgoten en betonvloeren. Het project Duurzame rotonde Dronterweg in de provincie Flevoland is in de onderstaande video in beeld gebracht.

Aantoonbaar

De besparingen op de milieuaspecten worden aangetoond aan de hand van het MRPI®/EPD-certificaat. Op basis van statische berekeningen, uitgevoerd door constructeurs, worden de constructieve aspecten van de betonprojecten en -producten aangetoond.