Otto Friebel

Koppeling vraag en aanbod noodzakelijk voor toename secundair materiaalgebruik

Niels Ruijter

Meer eenduidigheid moet circulariteit écht vooruithelpen

De Circulaire Weg

De winst van circulariteit in de infra

Het gebruik van secundaire materialen zit in de lift, maar bereikt nog niet het vereiste niveau. Waarom is er een mismatch tussen vraag en aanbod en hoe gaan we die oplossen? Het rapport ‘Beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen en producten’ laat zien dat de bouw- en sloopsector meer handvatten nodig heeft om een volgende stap te zetten: meer inzicht in materiaalstromen, een centrale koppeling tussen vraag en aanbod van secundaire materialen en het wegnemen van juridische belemmeringen.

Het circulair maken van de economie en bouw vergt veel inspanningen. De mogelijkheden en eisen kennen diverse paden en te weinig stroomlijn. Zo is meer eenduidigheid nodig over het meewegen van milieueffecten van bouwmaterialen. Niels Ruijter: “De bouwmaterialenindustrie realiseert zich dat de transitie met steeds betere milieuprestaties zal moeten gebeuren”.

Bij een IT-dienst of een gebouw is as-a-service niet meer onbekend, maar hoe doe je dat in de infra? Dura Vermeer startte daarom onder de noemer De Circulaire Weg een partnerprogramma met een reeks aan pilots. In Amersfoort worden de eerste ervaringen zichtbaar en is men bereid keuzes te maken en concessies te doen.