Marten Valk

De sociaal-culturele kant

van transitie in de bouw

Coen Verboom

De kip en het ei van

circulair bouwen

Hans Korbee

Circulair: milieukosten naar nul en herstel biodiversiteit

In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. Welke dynamiek speelt er in deze tijden van chaos in de bouwsector? Hoe versnellen we gezamenlijk de koers en nemen we iedereen daar tegelijkertijd in mee? Laten we uitsteken boven de bouwsector, nieuwe bruggen bouwen en de boel opschudden voordat we te snel over nieuwe EPG+MPG-eisen praten. Bewustwording over de urgentie en het aanspreken van de intrinsieke motivatie brengen zelfs het woningtekort mogelijk in een ander daglicht.

Wat was er eerder: de kip of het ei? Die vraag is een goede metafoor voor innovatie in de circulaire bouw. We willen wel circulair bouwen, maar de materialen zijn er niet, of niet voldoende. En die materialen zijn er niet omdat ze niet of nauwelijks afgenomen worden. Maar de tijd dringt, de eerste doelstellingen liggen er al over minder dan acht jaar. En wie denkt dat acht jaar nog heel lang is: de finale van het WK voetbal in 2010 is langer geleden…

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie heeft als einddoel een bouweconomie die in 2050 volledig circulair is. En in 2030 moeten we al halverwege zijn. Tegelijkertijd is er op dit moment sprake van de bouw van een miljoen woningen. Dat lijkt nogal tegenstrijdig. In de week van de circulaire economie gonsde het van de initiatieven, projecten en discussies, ook voor de bouw. De brede aandacht voor circulair bouwen is grote winst, maar nadere analyse laat zien dat er nogal wat spraakverwarring optreedt.