Dura Vermeer

Zo nam houtbouw een vlucht

bij Dura Vermeer

Planon Building Management

Zo vertaal je circulaire ambities in je Meerjarenonderhoudsplan

Seminar Biobased Bouwen

Seminar Biobased Bouwen bij PUUR Wonen: ‘Van 500 ton CO2-uitstoot naar 1000 ton CO2-opslag!’

Houtbouw is op stoom gekomen. Het convenant Green Deal Houtbouw moet zorgen voor minstens 20% houtbouw in 2025 in de Metropoolregio Amsterdam. En voor opschaling van houtbouw bundelen inmiddels buyer groups hun inkoopkracht. Tegelijkertijd krijgen particulieren de smaak te pakken en is er meer vraag naar houten woningen. Om aan die groeiende behoefte te voldoen ontstaan innovatieve concepten en samenwerkingen, die de houtbouwtransitie en praktische uitvoering ervan helpen versnellen.

Circulariteit is nu meetbaar in de Building Circularity Index (BCI), dat lees je ook in het artikel ‘Bestaande panden stijgen in waarde met circulariteitsindex BCI', op pagina 9 van dit magazine. Wie circulaire stappen wil zetten met zijn vastgoedportefeuille, krabt zich achter de oren over het huidige Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Voldoet dat nog of moet er veel veranderen om de circulaire doelstellingen van 2030 en 2050 te halen? En hoe ga je dan van een regulier onderhoudsplan naar een circulaire variant? Mark van Burg van Planon Building Management legt het je uit.

‘Bouwen met alternatieve en secundaire materialen wordt een vanzelfsprekendheid’. Die overtuiging klonk tijdens het seminar Biobased Bouwen. Deelnemers konden in de praktijk zien hoe ‘anders en beter bouwen’ er in de praktijk uitziet op de bouwplaats van PUUR Wonen in de gemeente Eindhoven. Gastheer Giesbers, tevens Duurzaam Gebouwd-partner, gaf deelnemers de mogelijkheid om van heel dichtbij te zien hoe 56 grondgebonden CLT-woningen invulling geven aan biobased ambities en doelstellingen.