Verwarmen, koelen en ventileren kan ook circulair

Met het circulaire economie-programma ‘LOOP by Daikin’ produceert de marktleider van klimaatoplossingen jaarlijks 250.000 kilo minder nieuw koudemiddel. In dit artikel ontdek je hoe een gezond binnenklimaat ook op een circulaire manier tot stand kan komen.

Daikin is vastberaden om haar milieuvoetafdruk te verkleinen en om begin 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Daarom startte ze met het LOOP by Daikin programma, dat Europese klanten toegang geeft tot gerecycled koudemiddel. De leverancier van klimaatoplossingen wil af van afval en recyclet wat er al voorhanden is, met behoud van kwaliteit. Het ingezamelde koudemiddel wordt na recycling gebruikt in een aantal oplossingen, onder de naam LOOP by Daikin.

Het programma werd in 2019 gelanceerd voor een beperkt aantal VRV/VRF-units (type buitendeel air conditioners voor verwarmen en koelen, red.). Dat wordt uitgebreid naar alle VRV-units die sinds november 2020 in Europa zijn geproduceerd en verkocht en het programma geldt nu voor alle EU-lidstaten, Albanië, Bosnië-Herzegovina, IJsland, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Hoe werkt het programma precies? In de illustratie (rechts) zie je de cirkel uitgeschreven. Daikin recyclet koudemiddelen uit bestaande systemen via het netwerk van installateurs, brengt die opnieuw op het kwaliteitsniveau van nieuw koudemiddel en wijst die vervolgens toe aan nieuwe VRV-systemen die in Europa worden geproduceerd en verkocht.

Er zijn al diverse ervaringen uit de praktijk: onder andere retailketen Action heeft het programma omarmd. Deze Nederlandse winkelketen met meer dan 1.400 winkels in heel Europa gebruikt koudemiddelen die teruggewonnen zijn uit hun oude winkels en die na recycling gebruikt worden in hun nieuwe of gerenoveerde winkels.

Het Loop by Daikin programma past perfect bij de ambities van het Europese Green Deal Actieplan voor een circulaire economie, dat Daikin Europe heeft ingezet. De Europese Commissie heeft zich tot doel gesteld om afval, kunststof- en materiaalgebruik in de hele Europese Unie te verminderen.

Loop by Daikin maakt een tastbare impact op het verlagen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en vormt één van de bijdragen van de HVAC-R industrie in de strijd tegen materiaalverspilling. Bovendien betekent investeren in een lokale circulaire economie en in Europese bedrijven ook een duurzame investering in de Europese economie. Op die manier overlappen de ambities van de Green Deal die van de 'Next Generation EU', het post-covid-19 herstelprogramma van de Europese Unie.

Het hergebruik van gerecyclede koudemiddelen heeft geen gevolgen voor de quota van de Europese richtlijn voor F-gassen en ondersteunt de groei van de HVAC-R industrie op een duurzame manier. De kern van de F-gassen verordening is de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te reduceren en de daarbij behorende milieu-impact. De quota worden uitgedrukt in CO2 equivalent (kg x GWP), waarbij de Europese markt ernaar streeft om in 2030 nog slechts 21 procent van de absolute uitstoot ten opzichte van 2015 te realiseren. Deze quotaregeling richt zich op nieuw geproduceerd koudemiddel en gerecyclede koudemiddelen zijn vrijgesteld van deze regeling.

Een onafhankelijk auditproces garandeert dat het gerecyclede koudemiddel voldoet aan exact dezelfde kwaliteitsnormen als nieuw geproduceerd koudemiddel. Dit proces zorgt er ook voor dat de administratieve toewijzing van het gerecyclede koudemiddel correct verloopt: voor elke gecertificeerde Loop by Daikin-unit op de markt is er een equivalent van 100 procent gerecyclede koudemiddel dat wordt gebruikt in de fabrieken van Daikin. Daikin zal het programma op korte termijn verder uitbreiden, zodat nog meer soorten koudemiddelen en verschillende productseries kunnen worden opgenomen. Meer informatie lees je op de website van Daikin.