Van Wijnen:

in 2025 afval reduceren tot 0%

De bouwsector is in vergelijking met andere sectoren verantwoordelijk voor veruit het meeste afval. Voordat de overheid met strenge maatregelen komt, wil Van Wijnen al haar eigen verantwoordelijkheid pakken. Met als ambitie op landelijk niveau: 0% afval in 2025. Wat die ambitie in de praktijk betekent, wordt zichtbaar in Breda.

De keuze voor het rigoureus terugdringen van afval is goed zichtbaar op één van de bouwplaatsen van Van Wijnen. In het project Parc Heilaar wordt de afvalreductie werkelijk in de praktijk gebracht. Tegelijkertijd onderzoekt Van Wijnen er wat wel en niet werkt.

In Parc Heilaar realiseert Van Wijnen vijftig duurzame eengezinswoningen. Deze worden gebouwd in New England-stijl en dat in een parkachtige omgeving aan de westzijde van Breda. De woningen zijn ontwikkeld door Synchroon, met veel aandacht voor duurzaamheid, gezondheid en biodiversiteit.

Meer containers

“Samen met onze partner Van Happen Containers hebben we eerst onze afvalstromen in kaart gebracht”, aldus Joop Deelen, uitvoerder bij Van Wijnen. “Naarmate de bouw vordert, kijken we welke containers we nog nodig hebben om afval gescheiden in te zamelen en welke containers we aanpassen aan de afvalstroom van dat moment.”

“Het resultaat is een afvalstraat met elf containers in plaats van de gebruikelijke drie. Zo worden nu bijvoorbeeld ook harde kunststoffen, isolatiemateriaal, gipsplaten en EPS apart ingezameld. De afvalstraat is bovendien voorzien van fraaie borden met uitleg over het type afval. Daarnaast plaatsen we kantelbakken bij de plek waar op dat moment gewerkt wordt. Zo wordt er minder heen en weer gelopen met afval, minder gemorst op de bouwplaats en beter gescheiden.”

Bewustwording

Van Wijnen werkt ook samen met studenten van Avans Hogeschool uit Breda. Zij doen op de bouwlocatie onderzoek naar afvalscheiding en hebben gezorgd voor veel meer bewustwording. “We willen daarmee collega’s motiveren en inspireren”, vervolgt Gijs Derks, manager innovatie bij Van Wijnen Zuid. “De eerste stap daarin is bewustwording creëren. In de bouwkeet, hun kantoorlocatie, zijn een groot aantal prullenbakken geplaatst, zodat de vaklieden na het schaften gestimuleerd worden hun eigen afval op de juiste manier te scheiden. Op die manier maak je het laagdrempelig, tastbaar en direct inzichtelijk. Hierdoor groeit het besef om anders met afval om te gaan. Het resultaat is dat ze het afval ook buiten op de bouwplaats beter zijn gaan scheiden.”

Het is ook learning by doing, aldus Derks. “Inmiddels zijn er een aantal maanden verstreken en trekken we lering uit hetgeen we gedaan hebben. Daaruit ontstond onder andere het idee om de borden in de afvalstraat met daarop de verschillende afvalstromen in meerdere talen te ontwikkelen. En dat voor onze buitenlandse collega’s, zodat de taal geen barrière meer vormt bij het reduceren en recyclen van afval. We gaan zien wat daarvan het resultaat is.”

Gesprek met partners

Begin februari gaat een van de stagiaires die eerder onderzoek deed op de bouwplaats daar een vervolg aan geven door de afvalstromen van de partners in kaart te brengen. “Wij zijn verantwoordelijk voor het afval dat vrijkomt op de bouwplaats”, vervolgt Deelen. “Dat betekent dat we ook verantwoordelijk zijn voor het afval van onze partners. Om een nog stevigere reductie te realiseren, willen we inventariseren welk afval zij op de bouwplaats achterlaten, zodat wij ook dat afval kunnen scheiden.”

“Om dat te realiseren”, aldus Deelen, “gaan we de afvalstromen van onze partners en onderaannemers in beeld brengen. We maken plannen waarin staat welk type afval er vrijkomt, welk verpakkingsmateriaal zij weggooien en op welk moment dat in het bouwproces gebeurt. Op die manier zien we op elk ogenblik preciezer hoeveel containercapaciteit we in de afvalstraat nodig hebben. Het doel is dat de partners daardoor uiteindelijk minder verpakkingsmateriaal en afval achterlaten.”

Slimmer

“De onderzoeken die we nu uitvoeren en de stappen die we vervolgens nemen, leiden tot een slimmere organisatie van ons bedrijfsproces ten aanzien van afval”, aldus Derks. “Dat zorgt ook op een ander vlak voor duurzaamheid: sociaal inclusief ondernemerschap. Door het werk anders te organiseren, zijn we straks in staat duurzame werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Het volgende project is inmiddels ook al bekend: 50% afvalreductie in 2021 bij de realisatie van het Talentencentrum, een multifunctioneel sportcentrum in Breda. Derks: “Zo werken we aan een toekomstbestendige leefwereld, waarbij het Klimaatakkoord richtinggevend is voor ons handelen. Stap voor stap laten we de wereld een beetje beter en schoner achter voor de generaties na ons”, besluit Derks.

Anders inkopen

Ook andere bedrijven dagen Van Wijnen uit, want het bedrijf krijgt steeds vaker de vraag: “Hoe geven jullie vorm aan afvalreductie?”, aldus Derks. Van Wijnen wil nu jaarlijks een aantal projecten selecteren, waarin de afvalreductie een nadrukkelijke opgave is. “Wij willen in 2025 gezien worden als de expert in afvalloos bouwen.” Een stevige ambitie die wordt ingevuld met afval verminderen en dat niet alleen. Naast het optimaal scheiden van afval, waardoor er meer kan worden gerecycled, wil Van Wijnen ook anders en slimmer gaan inkopen.

Met deze stappen is Van Wijnen er nog niet. Het bedrijf wil alle ontwikkelingen ook graag delen en van anderen leren. Heb jij een project waarin afval een thema is of denk je dat jouw informatie Van Wijnen kan helpen? Neem dan contact op met Van Wijnen.