Is circulair bouwen met grasisolatie de toekomst?

Circulair bouwen en renoveren kun je met allerlei materialen, biobased en mineraal. Maar ben je wel eens aan de slag geweest met isolatieplaten gemaakt van circulaire grasisolatie?

Tekst: Marvin van Kempen

De kans daarop is relatief klein, maar daarin kan verandering komen. Voor BZW Holland, dat in 2019 startte met het leveren van oplossingen voor verduurzaming, is de circulaire grasisolatie nieuw in de productportefeuille. “We leverden onze klanten al oplossingen voor energiebesparing in de vorm van isolatiefolies van ATI”, vertelt Jan Kooiman van BZW Holland. Deze folies zijn vooral interessant voor plekken met weinig ruimte en zijn in trek bij renovatieprojecten. “Hier richten we ons voornamelijk op energiegerelateerde ambities. Vanwege de oprakende grondstoffenvoorraad en de maatschappelijke opgave om circulair te bouwen, gingen we op zoek naar innovaties.”

'In Nederland moeten we ook stappen zetten in de goede richting, bijvoorbeeld door het gebruik van emissie-vriendelijke materialen te eisen'

Waarde toevoegen

Op de beursvloer van Building Holland vond een ontmoeting plaats die kansen aan het licht bracht. “We spraken een partij die onder andere grasvezels raffineert en nutriënten uit de vezels haalt voor bijvoorbeeld duurzame meststof. Toen hoorden we van de kansen die samenhangen met circulaire grasisolatie.” Zo bleek dat maaisels uit onder andere natuurgebieden en van bermen naast snelwegen normaal gesproken de stempel ‘afval’ krijgen. In het productieproces van Gramitherm krijgen de restanten van het maaien juist een nieuw leven. “De maaisels werden gebruikt voor biomassa, maar wij willen juist waarde toevoegen. Dat doen we nu in de vorm van grasisolatie in isolatiepanelen, onder andere toepasbaar in houtskeletbouw.”

Minder vrijblijvend

De innovatie wordt bijvoorbeeld al toegepast in buurlanden zoals Frankrijk. Daar ziet Kooiman een strengere regelgeving omtrent circulaire materialen. “Het is daar minder vrijblijvend. Zo moet een bepaald deel van je toegepaste materialen circulair zijn. In Nederland moeten we ook stappen zetten in de goede richting, bijvoorbeeld door het gebruik van emissie-vriendelijke materialen te eisen.” Het manifest Een eerlijker speelveld voor een duurzamer Nederland deed al een oproep om die situatie dichterbij te brengen en biobased materialen eerlijker te beoordelen in rekenmethodieken. “Dat is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet.”

Eenvoudiger circulaire stappen zetten

Om de vraagzijde van de markt te laten zien wat Gramitherm in huis heeft, wordt een LCA opgesteld. “Daarmee laten we zien wat de circulariteitseigenschappen zijn van de oplossing.” Met die analyse in handen moet het eenvoudiger worden om bijvoorbeeld architecten te enthousiasmeren. “We hopen dat zo’n analyse ons houvast geeft en het voor voorschrijvers eenvoudiger wordt om de stap te zetten naar circulaire grasisolatieplaten. Daarnaast willen we de nadruk leggen op onze samenwerking met een partij die zich specifiek richt op het optimaliseren van de akoestische eigenschappen van de panelen.

We willen verder uitdagen om met nieuwe materialen aan de slag te gaan. Vooral de groep bouwers die nu nog traditioneel bouwt, willen we een alternatief bieden in de vorm van biobased bouwen.” Hoewel er meer voorbeelden gewenst zijn van bouwen of verbouwen met grasisolatieplaten, zijn er al resultaten te delen. “We zijn aan de slag met prefab houtskeletbouw in twee woningen. De huizen worden conform de laatste voorschriften gebouwd, met een Rc-waarde voor de gevelisolatie van 5,5 en 6,3 voor het dak. Er wordt triple glas toegepast en op het vlak van installatietechniek doet een warmtepomp het werk. PV-panelen zorgen voor de opwekking van elektriciteit. Een mooi project en ons doel is natuurlijk om het aantal van dergelijke initiatieven een flinke boost te geven. Die uitdaging willen we graag aan de achterban van Duurzaam Gebouwd meegeven.”