Circulaire seniorenwoningen

in Veenoord

Twintig seniorenwoningen realiseren met als grootste wens dat deze circulair gebouwd zijn. Dat stond er in de aanbesteding van Woonservice voor dit project in Veenoord. Een opdracht die goed past bij de ambitie van Duurzaam Drenthe: De groenste provincie van Nederland worden.

Beeld: Specht architectuur en stedenbouw Foto: Mevrouw Stuiver boort 100ste paal in de grond

Michel Jager, programmamanager nieuwbouw bij Woonservice vertelt: “Mede door deze ambitie van Duurzaam Drenthe krijgen de onderwerpen duurzaamheid en circulariteit een steeds groter podium bij Woonservice. Specht architectuur en aannemer HuneBouw zijn hier ook bij aangesloten. HuneBouw heeft de kennis en kunde met circulair bouwen en daardoor is ook de samenwerking voor dit project in Veenoord ontstaan.”

Klaas Graveland, directeur HuneBouw, vult aan: “In de aanbesteding was dit project in eerste instantie uitgewerkt in houtskeletbouw. Doordat circulariteit zwaar woog voor de realisatie van dit project, hebben we gekozen voor een kalkzandsteencasco. Kalkzandsteen biedt veel meer mogelijkheden: lage kosten, makkelijker engineeren aan de gevel en ook de vorm leende zich beter voor een kalkzandsteencasco.”

Ontmoetingen stimuleren

Geborgenheid staat bij de bouw van de woningen centraal. Dat wordt vooral vertaald naar het stimuleren van ontmoetingen, volgens architect Jochem Koster, architect bij Specht architectuur. “Wij hebben in eerste instantie een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor dit project. Tijdens het ontwerpproces is het idee van ‘het hofje’ ontstaan. Het mooie van het hofje is dat dit vraagt om laagbouw. Wij willen dat het gebouw geborgenheid uitstraalt voor de bewoners. Dit doen we door de tuinen op elkaar aan te sluiten aan de binnenzijde van het hofje. De beschutting van de woningen eromheen zorgt voor de geborgenheid.”

Ook de openheid stimuleert het onderlinge contact. “De gezamenlijke functies moeten daarbij naar voren komen”, geeft Koster aan. “Dit betekent niet alleen het delen van een fietsberging en hetzelfde looppad, maar ook het inrichten van een gezamenlijke woonkamer die gedeeld kan worden door bewoners. Bijvoorbeeld voor verjaardagsfeestjes of andere activiteiten.” “We zien dat mensen steeds meer in een isolement raken, er zijn weinig ontmoetingen”, vult Jager aan. “Het ‘hofje’ bevordert het onderlinge contact. Het is erg mooi om te zien dat HuneBouw daarover heeft meegedacht. Door deze samenwerking krijgt deze nieuwbouw iets extra’s.”

Primeur: afval is grondstof

Dit project heeft de primeur met Calduran Caldubo. Dit betekent dat er uit gesloopte woningen weer nieuwe kalkzandsteenproducten gemaakt worden. Deze nieuwe producten gebruikt Calduran vervolgens weer voor de bouw van een nieuw gebouw, zoals in Veenoord gebeurt.

“Voor ons is deze primeur erg belangrijk”, geeft Graveland aan. “Mede omdat circulariteit in Duurzaam Drenthe een grote rol speelt. Wij grijpen graag iedere aangeboden kans aan om nieuwe dingen op het gebied van circulariteit toe te passen. Zichtbaarheid in circulariteit is de aanpak en kan voor ons de sleutel zijn naar een betere circulaire economie. Dit bereik je niet alleen door de keuze voor materialen. Daarvoor moet je ook samenwerkingen gaan zoeken en aangaan. Het is juist de kunst om zo vroeg mogelijk in het proces aan te haken en te begrijpen wat de bedoeling is“, geeft Graveland aan.

Het belang van samenwerken

Wat was de belangrijkste stimulans voor duurzaam bouwen in dit project? Volgens opdrachtgever én aannemer was dat samenwerking. “Het is vooral belangrijk om als producent samenwerkingen aan te gaan met diverse partijen”, aldus Graveland. “Niet alleen met één producent van vloeren, maar juist door meerdere combinaties te maken. Als je samenwerking klopt, maakt dat je product veel sterker in de markt. Ook op het gebied van duurzaam bouwen. Daarnaast denk ik dat er een grote kans ligt bij 3D-BIM. Het voordeel daarvan is dat je met elkaar protocollen kunt vastleggen. Dit betekent besparing op kosten en korte bouw-tijden. Ontwikkelingen daarin gaan heel snel.” Jager vult aan: “Als Woonservice proberen we steeds meer te sturen op eindresultaat, waarbij we de invulling daarvan aan de markt over laten. Dat heeft onder andere gezorgd voor de toepassing van dit nieuwe materiaal.”

Mindsetverandering

Koster: “Het gaat vooral om de mindset die je hebt. Belangrijk daarbij is dat duurzaamheid niet te belerend moet zijn. Vroeger was het bijvoorbeeld gewoon bouwen en dan zien we later wel verder. De manier hoe we nu kijken naar ‘Hoe kunnen we duurzamer omgaan met materialen?’ werkt inspirerend. Het gaat vooral om het enthousiasmeren van mensen en het gezamenlijke enthousiasme overdragen. Het is interessant om te zien dat de belangen omdraaien. Tijdens dit project is ook vaak de term bouwteam gevallen en dit werkt naar mijn idee heel erg goed. Iedereen kan daardoor een zegje doen en daar wordt ook echt naar geluisterd.”

Graveland: “Het gaat natuurlijk uiteindelijk ook om de score onderaan de streep. Als je de goede producten kiest, hoeft bouwsnelheid geen probleem te zijn. Kalkzandsteen is al een goed product en kan hiermee zijn voordeel doen”.

Naar verwachting worden de eerste Caldubo Elementen in week 10 op de bouwplaats geleverd. “Wij zijn erg blij met hoe het bouwproces verloopt. Met de aanbesteding die we in eerste instantie hadden bedacht, was dit project niet zo succesvol verlopen”, zo besluit Jager.