NAA.K.T. is er klaar voor, jij ook?


Eenduidige materialenlijst

Met Bouw Informatie Modellen (BIM) kun je veel. Beter met elkaar communiceren, samenwerken en faalkosten reduceren. Als je over de juiste informatie beschikt, kun je meer doen in een kortere tijd en zelfs met hogere kwaliteit en betere resultaten. Koppel deze data aan een materialenpaspoort en je kunt gebouwen en gebieden onderbouwd duurzaam en circulair maken. Toch ontbreekt er iets: een belangrijk deel van het fundament voor een goede BIM: de bouwmaterialenlijst.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Shutterstock

Dat gemis bespeurde Pim van Meer van VORM, die op LinkedIn een oproep deed aan BIM-enthousiastelingen om hier iets aan te doen. “Materialen zijn essentiële parameters voor onder andere inkoop, visualisatie en beheer en onderhoud. Dan is het toch meer dan logisch dat er een eenduidige lijst is die alle ketenpartners in de bouw kunnen inzetten?” Toch is dat niet de realiteit. In de praktijk zien we allerlei benamingen voor eenzelfde materiaal, die niet als zodanig worden herkend door gebruiker en software.

“Dus moeten we kritisch kijken naar de basis die we met zijn allen leggen”, vindt Aalt de Gunst van Van Wijnen. “We willen geen grote zoek- en puzzeltocht meer naar de materialen die we in de modellen stoppen. Dat stokt elk proces, want je moet je dan bezighouden met het repareren of herijken van allerlei informatie.” Daar sluit Menno Mekes van Arons en Gelauff zich bij aan: “Modelleurs willen alles doen met BIM en IFC, maar verlangen wel up-to-date en uniforme informatie. De realiteit is nu nog dat we soms drie keer hetzelfde materiaal tegenkomen in een project, maar met verschillende benamingen. Dit kan zelfs verschillen tussen projecten. Dat moet anders.”

Kracht in eenvoud

Het werd dan ook tijd om een expertteam op te trommelen. Een groep enthousiastelingen die vanuit verschillende disciplines ging nadenken over een eenduidige materialenlijst. Om de lijst branche-breed in te kunnen zetten en om draagvlak te creëren, werden verschillende disciplines aangesloten: van adviseur tot ontwikkelaar en van architect tot leverancier. Zo ontstond NAA.K.T., dat voor iedereen toegankelijk moet zijn.

NAA.K.T.?

Het aanhouden van een vaste volgorde in de naamgeving zorgt voor betrouwbare data. Maar hoe onthoud je die volgorde? Simpel: dankzij het ezelsbruggetje NAA.K.T.: NAAm_Kenmerk_Toepassing. In drie makkelijk te onthouden stappen leg je de essentie van een materiaal voortaan altijd helder en eenduidig vast.

Menno Mekes: “Nu komen we soms nog drie keer hetzelfde materiaal tegen in een project,

maar met verschillende benamingen.”

Pim van Meer: “Een eenduidige materialenlijst heeft alleen zin als we die met zijn allen gaan gebruiken."

“De kracht zit vaak in de eenvoud, daarvan zijn we overtuigd”, geeft De Gunst aan. Maar iets eenvoudig maken is vaak lastiger dan gedacht. “Uiteindelijk kozen we na diverse overleggen voor drie velden: naam, kenmerk en toepassing. Alle experts in het team waren aan zet om aan te geven wat voor hen belangrijk is. Zo zijn we tot een beperkt aantal groepen en deze drie velden gekomen.”

Van Meer vult aan, terwijl hij de database laat zien: “Dit is minimaal de informatie die voor een materialenpaspoort nodig is. Het geldt als fundament en is dus niet een uitgebreide beschrijving, waaraan bijvoorbeeld ook circulaire waardes worden toegekend. Dat laten we aan bijvoorbeeld Madaster over.”

Een volledige integratie met Madaster is besproken en komt er wel aan. Mekes: “De eenvoud zorgt er juist voor dat je gerichter circulaire waardes met elkaar kunt koppelen. Daarnaast stelt het bijvoorbeeld ons bureau in staat om sneller te werken met standaarden, maar ook om gerichter te programmeren en te automatiseren.”

Mouwen opstropen

NAA.K.T. is een onderdeel geworden van de BIM Basis ILS, wordt actief ondersteund door het BIM Loket en gaat volgens het team snel aan bekendheid winnen. Partijen zijn het in de praktijk al aan het toepassen en voorschrijven. Mekes hoort in dat opzicht al goede geluiden: “Partijen die ermee aan de slag zijn gegaan, hebben de materialenlijst al doorgespit. We krijgen van hen al praktijkvoorbeelden. Materialen die ze niet gebruiken, verwijderen ze uit de database en voor materiaalbenamingen die ontbreken, ontvangen we suggesties. We merken dat er veel draagvlak én enthousiasme is om dit toe te passen.”

Dat laatste merkt ook Van Meer, die bovendien nog een uitdaging neerlegt: “Een eenduidige materialenlijst heeft alleen zin als we die met zijn allen gaan gebruiken."

"We willen hiermee samen met adviseurs, leveranciers, onderaannemers en andere ketenpartners aan de slag gaan. We hebben gezorgd voor handleidingen en hulpstukken voor verschillende software, dus je kunt direct je mouwen opstropen en de lijst toepassen bij je volgende verduurzaming.”

Hoe ga je aan de slag met NAA.K.T.?

Op de website van de BIM Basis ILS vind je alle downloads die je nodig hebt om met de eenduidige materialenlijst aan de slag te gaan. Werk je ermee en wil je je bevindingen laten weten? Doe dat dan via redactie@duurzaamgebouwd.nl of stuur ons een berichtje op Twitter of LinkedIn.

Feedback op NAA.K.T. is ook welkom op Helpdesk BIM basis ILS