Gemeente Venlo: van tweede plaats meest duurzame publieke opdrachtgevers naar maximaal circulair inkopen

Venlo is de tweede meest duurzame opdrachtgever van Nederland en die positie willen ze op z’n minst behouden. Duurzaam inkopen blijft echter in ontwikkeling. Samen met het C2C ExpoLAB verzorgt Kragten het traject om het circulair inkopen voor de gemeente Venlo te vereenvoudigen.

Tekst: Climmy Roeffen

De inkoopafdeling vertaalt de interne behoefte naar een uitvraag vanuit de markt. Inkoop is ook wel de schakel tussen binnen en buiten. Vanuit beide kanten onderzoekt Kragten wat de mogelijkheden zijn om circulair inkopen te vereenvoudigen. We doen dit door twee sporen die sterk met elkaar verbonden zijn tegelijkertijd te doorlopen.

Al doende leert men

Aan de hand van drie praktijkcasussen begeleiden we de projecten om tot een maximale invulling van circulair inkopen te komen. Het betreft de ontwikkeling van een nieuw zwembad, waar zowel het gebouw als de buitenruimte een circulaire invulling vraagt. Het tweede project is een circulair zonnepark, waar de energietransitie en circulariteit hand in hand gaan. Het laatste project betreft ‘de weg van de toekomst’, waar naast circulariteit ook andere innovaties een plek krijgen.

Om deze circulair in te kopen, is kennisdeling belangrijk. Met de gehele projectteams doorlopen we dit traject. De behoefte van datgene dat ingekocht moet worden, ontstaat al voordat de inkoopafdeling betrokken is. Het begint dus al met de juiste formulering van de behoefte.

Dit traject resulteert in het aanleveren van praktische en ‘ready-to-use’-adviezen om circulariteit mee te nemen in de aanbesteding van drie geselecteerde projecten én groeiende bereidheid binnen de organisatie om dit onderdeel mee te nemen in toekomstige werken.

Ketensamenwerking

Circulariteit is een ketenvraagstuk. Het behoud van grondstofwaarde overstijgt schakels en organisaties en daarvoor is een goede ketensamenwerking vereist. Om als opdrachtgever de juiste vraag te kunnen stellen, vragen we aan de markt wat voor hen het wensbeeld is van circulaire uitvragen.

De bevindingen vergelijken we met de huidige uitvragen. Om de huidige situatie dichter bij het wensbeeld te brengen, stellen we het Handboek Circulair Inkopen voor Bouw- en Infratrajecten op. Het Handboek bevat een concrete aanpak om circulariteit mee te nemen in toekomstige projecten. Hiermee slaan we een brug tussen binnen en buiten en zetten we stappen in de transitie naar een circulaire economie.