‘Aanbestedingsproces moet drastisch veranderen’

De noodzaak om tot een circulaire en milieubewuste maatschappij te komen is voor iedereen duidelijk. Daarmee verandert de manier waarop toekomstige gebouwen worden ontwikkeld: de opdrachtgever en/of de eindgebruiker van het nieuwe project moet het proces van aanbesteding sterk aanpassen.

Tekst: Ben Kruseman

Wanneer de reden om nieuwbouw te plegen onomstotelijk vaststaat, moet uit bovengenoemd oogpunt een totaal ander proces op gang komen. Nadat bekend is welk budget beschikbaar is, moeten betrokken overtuigd worden van de waarde van TCO als rode draad voor het gehele ontwerpproces. De T van ’Total’ hoort echt álle aspecten in zich te dragen: personeelskosten, huisvestingskosten, diensten en middelen, ICT, externe voorzieningen, facilitymanagement, noodzakelijke verbouwingen, maar ook met alle te veroorzaken milieukosten en milieubesparingen.

Integrale calculatie

De eindverantwoordelijke controller gaat dus ook een bredere rol spelen en anders calculeren. Elke beslissing in het ontwikkelproces krijgt een beoordeling op álle aspecten waar de nadruk op moet komen. Of het nu gaat om de prestaties van de gebruikers in een gezonde en inspirerende omgeving, de keuze van de levensduur van het object, of de mate van adaptief vermogen aan actuele en toekomstige omstandigheden: van alle aspecten die invloed hebben op de TCO moeten op het juiste moment bij het ontwerpproces worden betrokken.

Van wieg tot graf

BIM en alle bijbehorende applicaties en slimme tools zijn van cruciale waarde ten behoeve van alle fases waarin een gebouw zich verkeert: vanaf de allereerste streep op het figuurlijke papier tot en met de onderdelen die na sloop vrijkomen en alles wat er in de levenscyclus tussenin zit. Ook de rol van de opdrachtgever verandert dus sterk. Willen de gemeenten aan hun verplichting voldoen om al in 2023 circulair in te kopen, dan is die transitie noodzakelijk. Wij zijn ons bij Calduran Kalkzandstaan bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, die we omschrijven in de Whitepaper ‘De duurzaamheid van kalkzandsteen’, die we samen met Duurzaam Gebouwd uitbrachten.

De duurzaamheid van kalkzandsteen

De whitepaper ‘De duurzaamheid van kalkzandsteen’ vind je hier en is volledig gratis te downloaden.