Strijd tegen Covid-19 door Comelit Nederland


Duurzaam Gebouwd besteedt aandacht aan hoe zijn partners en experts omgaan met de huidige gezondheidscrisis. Comelit Nederland geeft in dit artikel aan welke uitdagingen het bedrijf tegenkomt in deze bijzondere tijd. Als eerst aan het woord is Moustafa Turky, commercieel directeur van Comelit Nederland.

We kiezen ervoor om vanuit huis te werken, maar doen we dit wel bewust? Vanaf het moment dat we als bedrijf hebben besloten om iedereen thuis te laten werken, hebben we de keuze gemaakt om te vechten tegen deze ziekte. We hebben ons aangesloten bij de mondiale strijd tegen het vreselijke virus Covid-19. Toch komt het voor dat we onszelf op momenten van aarzeling afvragen of het wel zin heeft. Wat kunnen we doen als individuele personen of als bedrijf om de strijd effectief aan te gaan? We zijn genoodzaakt om ons aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, maar hebben we wel de juiste houding? We moeten in plaats van passief thuiszitten de strijd samen aangaan.

We hoeven geen economen of sociologen te zijn om te begrijpen dat als alle werkende mensen thuis zitten, dit een grote impact op de economie heeft. Er is geen andere optie dan door de zure appel heen bijten en 1 juni afwachten. De vraag is alleen, moet de appel zo zuur zijn of kan het ook anders?

Moeilijke beslissing Uit voorzorg voor onze kinderen, die ook niet meer naar school kunnen, heeft mijn vrouw een moeilijke beslissing genomen. Na de eerste persconferentie van premier Rutte belde mijn vrouw onze thuishulpdame op en vroeg haar, uit angst, of ze de volgende dag thuis wilde blijven. Ik begreep haar angst, we hebben kinderen en mogen

geen enkel risico nemen in deze tijden. Alleen voor onze vertrouwde thuishulp was de beslissing van mijn vrouw heel ingrijpend, zij mist hierdoor haar inkomen de aankomende tijd. Als ieder van ons dit gaat doen, hebben we binnen een paar maanden allemaal een groot probleem. Maar wat als we onze thuishulp toch laten komen en afspreken dat we ons aan de nodige voorzorgsmaatregelen houden? Dan is het probleem toch opgelost?

Als we dit vanuit de bouw- en installatiebranche bekijken, hoeft het helemaal niet zo zwaar te worden. Installateurs kunnen en willen handschoenen aantrekken en met anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zij hun werk gewoon blijven doen. Het is alleen een uitdaging om voldoende opdrachten te blijven krijgen, omdat heel veel opdrachtgevers helaas mijn vrouw nadoen en opdrachten uitstellen of zelfs afzeggen. Doen we dat juist niet en kiezen we ervoor om de strijd strijd aan te gaan, door de projecten op een verantwoorde manier door te laten gaan, dan kunnen installateurs en aannemers doorwerken. Als logistiek Nederland de lege snelwegen goed gaat benutten om op tijd en veilig de spullen te leveren, kan de economie blijven draaien en de bouw- en vastgoedsector in beweging blijven.

Bij ons thuis is de beslissing al genomen, we gaan gewoon door. We gaan uiterst serieus om met deze crisis, maar wel met een aanvallende houding! De oproep om ook een aanvallende houding aan te nemen is naar heel bouwend Nederland gericht, want daardoor laten we onze branche niet klein krijgen door deze crisis. Laten we met z’n allen de strijd aangaan!

Attitude is a little thing that

makes a big difference!

Moustafa Turky MBA

Commercieel Directeur Comelit Nederland BV

Goed op de hoogte Ook Duurzaam Gebouwd-expert Peter van Veen geeft zijn visie op de gezondheidscrisis en de gevolgen voor zijn bedrijf. Die lees je onderstaand. Comelit Nederland BV is van mening dat de installatiebranche zeer goed op de hoogte is van de regels die het RIVM heeft gesteld.

Veel installateurs die we dagelijks spreken zijn al langer dan een week bezig met het uitvoeren van werkzaamheden waarbij de kans op besmetting nihil is. Afspraken en brieven zijn gemaakt om bewoners te informeren over welke maatregelen zij zelf moeten nemen als een installateur in huis iets moet doen. Dat kan een reparatie zijn maar ook een geplande renovatie. Helaas horen we dat opdrachtgevers opdrachten uitstellen en zelfs afzeggen. Dit gebeurt vooral vanwege de angst voor besmetting. Hiermee wordt de keten onderbroken en komen we langzaam tot stilstand. Dit laat de crisis nog meer escaleren en zorgt dat installatiebedrijven lastig kunnen opstarten en herstellen na de crisis. Ik ben van mening dat we juist nu elkaar moeten steunen en in het bijzonder ervoor moeten zorgen dat onze installatieketen niet onderbroken wordt! Het is heel moeilijk om goede technische medewerkers te vinden en dit is het moment om die medewerkers te behouden. Dat gaat niet alleen met een regeling van de overheid, maar ook met onze gezamenlijke solidariteit!

Het management van Comelit Nederland wil een oproep doen aan iedereen in de bouw, zowel toeleveranciers, installateurs, maar juist ook opdrachtgevers om in deze fase van de crisis de keten niet te onderbreken! Dat zal er mede voor zorgen dat we deze crisis kunnen overwinnen!

Natuurlijk begrijp ik dat alles anders wordt als we naar een lockdown toegaan, maar samen kunnen we ervoor zorgen dat dit niet nodig is!

Denk aan uw veiligheid en gezondheid. Peter van Veen – Directeur Comelit Nederland BV